Thomas och Helena Edlund får Baltics samverkanspris

Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning 2014 har tilldelats professor Thomas Edlund och professor Helena Edlund, som har lyckats kombinera grundforskning av högsta kvalitet med entreprenörskap och företagsbyggande. Enligt motiveringen utgör de en inspirationskälla och förebild för andra forskare i arbetet med att kommersialisera forskningsresultat.

Helena_o_Thomas_Edlund_7841_140820_MPN

– Vi är glada att vår forskning vid universitetet och vår strävan att skapa ett företag i Umeå som kan konkurrera på global nivå inom typ 2-diabetesområdet, uppmärksammas på detta sätt, säger Thomas och Helena Edlund.

Läs hela pressmeddelandet på Umeå universitets webbplats.