Umeå Biotech Incubator får 15 miljoner

Forskning kan rädda liv – men gör det inte alltid

Vid universiteten bedrivs forskning som skulle kunna rädda liv och förbättra livskvaliteten för

så gott som alla människor. Problemet är dock att en stor del av forskningsresultaten

stannar inom akademin. Därför krävs insatser som skapar en brygga mellan universitet,

marknad och i förlängningen allmänhet.

Nödvändig brygga mellan universitet, marknad och allmänhet

Umeå Biotech Incubator (UBI) stöttar forskare inom life science (läkemedel, medicinteknik

och diagnostik). Det handlar om att ta forskningen ut på marknaden. En sådan process tar

vanligtvis flera år och är ofta mycket kostsam. Detta eftersom det krävs djupgående

analyser och tester innan tjänsten/produkten är färdigutvecklad och redo att möta

marknaden – och bli till nytta för människor nationellt och globalt.

Nytt anslag ger nya möjligheter

UBI har nu tilldelats 15 miljoner kronor i anslag från Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Anslaget sträcker sig över tre år, med start 2014, och pengarna fördelas med fem miljoner

kronor per år. Pengarna ska användas till att hjälpa forskare att ta sin forskning från

akademin och vidare ut på marknaden. Det rör sig med andra ord om att omsätta

forskningen i nya produkter och tjänster.

Det nya anslaget till UBI gör det dels möjligt att ta emot och stötta fler forskningsidéer, dels

snabba på och effektivisera processen där forskningen tas från teori till praktik.

Jennie Ekbäck– Vi är väldigt glada över att Umeå Biotech Incubator får anslaget. Det gynnar inte bara oss

och våra forskare, utan även industrin, marknaden och de människor som faktiskt kommer

att få ta del av de produkter och tjänster som forskningen genererar, säger Jennie Ekbeck,

VD Umeå Biotech Incubator.

Forskare är välkomna att höra av sig

Det är ännu inte klart hur pengarna ska fördelas – det kan röra sig om stöd till befintliga

såväl som nya forskningsprojekt. Forskare är därför varmt välkomna med sina idéer till UBI.

Kontaktpersoner

Jennie Ekbeck,VD Umeå Biotech Incubator

090-15 49 77, 070-344 57 70,

jennie.ekbeck@ubi.se

Sigbrit Franke, Familjen Erling-Perssons Stiftelse

070-710 74 03

Mer information om Umeå Biotech Incubator finns här.