Umeå universitet Holdings uppdrag

Umeå universitet Holding AB är Umeå universitets holdingbolag. Vårt uppdrag tar sin utgångspunkt i Umeå universitets vision och mål 2020 och regleras genom ägardirektiv och uppdragsavtal.

Vårt uppdrag enligt ägardirektiv från Umeå universitet är:

  • att medverka till kommersialisering av idéer genererade av anställda och studenter vid Umeå universitet, genom att såväl stimulera till uppkomst av sådana idéer som att underlätta för dessa idéers kommersialisering både vad gäller uppstart, utveckling och finansiering.
  • att stimulera och medverka till inkubatorverksamhet samt erbjuda anpassad tjänsteverksamhet i samband med kommersialisering av idéer sprungna ur universitetets anställdas och studenters kompetens och kunskap.

Arbetet bedrivs genom delägarskap i dotter- och intressebolag, genom direkt delägarskap och genom viss egen koncerngemensam operativ verksamhet. Läs gärna mer om verksamheten, uppdraget och resultaten i  årsredovisningen samt i ägaranvisningarna.

Årsredovisning Umeå universitet Holding 2020

Ägaranvisningar Umeå universitet Holding 2021

Hållbarhetsredovisning Umeå universitet Holding 2021

Bolagsstyrningsrapport Umeå universitet Holding 2021

Hållbarhetsredovisning Umeå universitet Holding 2022

Bolagsstyrningsrapport Umeå universitet holding 2022