Vårt erbjudande

Välkommen till Umeå universitet Holdings värld av innovation och tillväxt! Vi är en ledande aktör inom investeringar av affärsidéer som bygger på forskning, projekt och idéer hos Umeå universitets forskare, medarbetare och studenter.

Investerar i tidiga skeden

Vårt primära mål är att stödja och främja framstående innovationer genom att investera i tidiga skeden. Vi är övertygade om att de mest banbrytande idéerna ofta föds ur unika insikter och kunskap från forskning och utveckling. Genom att erbjuda kapital och resurser ger vi dessa lovande projekt med koppling till Umeå universitet möjlighet att samla kraft, utvecklas och förvandlas till framgångsrika företag.

Vi investerar både självständigt och i samarbete med andra investerare, vilket ger oss en bred bas för att identifiera och utvärdera de mest lovande möjligheterna. Vi strävar efter att bygga starka partnerskap och samarbeten som kan ge verkligt mervärde för alla parter.

Kapital och kompetenspartner

Förutom kapital erbjuder vi också en omfattande rad av kompletterande stöd för våra investerade bolag. Vår expertis sträcker sig över områden som juridik, varumärkesbyggande, immateriella rättigheter och ekonomi. Vi är fast beslutna att ge våra portföljbolag den bästa möjliga grund för tillväxt och framgång.

Investera tillsammans med oss?

Genom att investera tillsammans med Umeå universitet Holding blir du en del av en spännande resa som främjar innovation, kunskap och samhällsutveckling. Tillsammans kan vi forma framtiden och skapa en bättre värld genom banbrytande idéer och entreprenörskap.

Välkommen att utforska möjligheterna hos Umeå universitet Holding!

Forskningsnära verifiering – VFT

Via vår verifieringsverksamhet kan du som är forskare, lärare eller student söka finansiering för att validera din idé. Via VFT- programmet kan olika projektkritiska aktiviteter finansieras, till exempel marknadsundersökningar, utredningar av juridiska eller regulatoriska aspekter kring idéen, konkurrentanalyser, IP- och patenterbarhetsbedömningar, teknisk verifiering, samt resekostnader i samband med verifiering av idén.

VFT beviljas normalt i steg, med maxbeloppet 300 000 SEK/projekt. För att erhålla VFT behöver du skicka in en idébeskrivning och efter ett möte med en av våra affärsrådgivare kommer du sedan att göra en aktivitetsplan.

Skicka in idébeskrivning

Har du en idé som du vill få stöd och  ansöka om VFT-medel för? Fyll i idébeskrivningen så tar vi kontakt med dig och skapar en aktivitetsplan.