Vi som jobbar på Umeå universitet holding

Daniel Hoffman

Daniel Hoffman

Fil Dr, Affärsutvecklare

Daniel Hoffman är affärsutvecklare vid Umeå universitet Holding och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla sina idéer.

Daniel är civilingenjör i teknisk biologi med en Fil Dr i växtmolekylärbiologi från SLU i Umeå. Efter en tid som postdok lämnade han akademin för att arbeta med affärsutveckling av forskningsnära idéer på SLU holding.

Daniel ser att han i arbetet med forskare och innovationsutveckling alltid får möta spännande och kreativa människor. Daniel kommer huvudsakligen att arbeta med rådgivning under verifieringsprocessen.

Mobil: 070 526 81 14
E-post: daniel.hoffman@umuholding.se

Camilla Viklund, VD

Camilla Viklund, VD

Fil Dr, Verksamhetsledare innovationskontor - Preinkubation och verifiering

Camilla är innovations- och affärsrådgivare samt VD vid Umeå universitet Holding AB och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer och kommersialisera forskningsresultat.

Camilla arbetar främst med innovationsrådgivning samt stöd till validering av nya idéer och forskningsresultat och innovationsfinansiering i tidiga faser.

Camilla har disputerat i vid Kemiska institutionen vid Umeå universitet, och har därefter flerårig erfarenhet av Startupverksamheter. Hon har arbetat inom större och mindre bolag med R&D, produktutveckling, polymera material samt kemiska analysmetoder.

Mobil: 070 522 85 51
E-post: camilla.viklund@umuholding.se

Mats Falck

Mats Falck

MSc, Samordnare

Mats är civilekonom med inriktning mot marknadsföring och har jobbat med näringslivs- och företagsutveckling sedan början av 90-talet.

Mobil: 070 524 64 84
E-post: mats.falck@umuholding.se

Johan Nordlund

Johan Nordlund

Innovations- och immaterialrättsjurist

Johan har en kandidatexamen i Affärsjuridik, en Juristexamen och flerårig erfarenhet av immaterialrätt från Patent- och registreringsverket, PRV. Bland annat som medansvarig till SIDA-relaterade projekt och regeringsuppdrag kring digitalisering och läroverkesfrågor.

Med ett brinnande intresse för immateriella värden, samarbete och nyttiggörande vill Johan hjälpa forskare och studenter att ta sin idé eller upptäckt till nästa nivå. Ett delmoment är att öka kunskapen kring immateriella värden och hur man kan använda immateriella tillgångarför att nå sina mål.

Mobil: 070 161 15 91
E-post: johan.nordlund@umuholding.se

Karin Borge Renberg

Karin Borge Renberg

Fil Dr, kommunikation

Karin Borge Renberg är en molekylärbiolog som disputerat på det medfödda immunförsvaret. Därefter bytte hon fot. och sedan 2012 har hon jobbat som kommunikatör inom innovation och startup-sfären.

Karin är intresserad av övergångar, möten och sammanfogningar; mellan material, och vetenskapsdiscipliner, och brinner för saker som kan växa; som idéer, människor och företag.

Mobil: 070 524 54 34
E-post: karin.borge-renberg@umuholding.se

Sara Lindgren Olofsdotter

Sara Lindgren Olofsdotter

Affärs- och varumärkesstrateg

Sara L Olofsdotter har 20 års erfarenhet av affärsutveckling, digitala tjänster och marknadsföring. Sara har varit verksam inom en rad branscher – media, finans, community och dagligvarubranschen – och har haft ledande ansvar för nya digitala satsningar. SEB:s Internetbank, Spray Date och Aftonbladet Plus för att nämna några.

Sara har en civilekonomexamen med inriktning Service management vid Umeå universitet samt Dublin Institute of Technology, Irland. Hon är utbildad inom copywriting och kreativt idéskapande vid Berghs school of communication.

Mobil: 070 300 29 81
E-post: sara.olofsdotter@umuholding.se

Samuel Isaksson

Samuel Isaksson

Jurist

Samuel arbetar som jurist.

Mobil: 070 279 72 50
E-post: samuel.isaksson@umuholding.se

Charlotta Sundin

Charlotta Sundin

Affärsutvecklare

Charlotta arbetar som affärsutvecklare.

Mobil: 070 319 01 45
E-post: charlotta.sundin@umuholding.se

Evelinn Carlsson

Evelinn Carlsson

Studentkoordinator och kommunikatör

Evelinn arbetar som studentkoordinator och kommunikatör.

Mobil: 070 283 61 43
E-post: evelinn.carlsson@umuholding.se

Christopher Frisk

Christopher Frisk

Affärsutvecklare

Christopher arbetar som affärsutvecklare.

Mobil: 070 508 87 84
E-post: christopher.frisk@umuholding.se

Fotograf: Mattias Pettersson eller Lena Lee