Karl Hardell blir VD för Uminova eXpression

Karl Hardell blir vd för Uminova Expression, den nya inkubatorn på Konstnärligt campus. Han har närmast arbetat som regionchef för Venture Cup Nord, den organisation som arrangerar Europas största affärsplanstävling.

karl hardell   Det är på Sliperiet som Uminova Expression kommer att slå upp portarna. Arbetet med att färdigställa Sliperiets byggnad, den byggnad där Konsthögskolan tidigare höll till, pågår för fullt.

– Karl Hardell har både viljan och förmågan att ta tillvara den kreativitet och kompetens som finns på Konstnärligt campus och Campus Umeå. Han kommer att bli en viktig drivkraft för att förverkliga
Umeå universitets och Umeå kommuns önskan om att bidra till att etablera kunskapsintensiva företag, säger Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation vid Umeå universitet.

Umeå kommunföretag och Uminova Holding AB – Umeå universitets helägda holdingbolag – äger tillsammans Uminova Expression. Inkubatorn hjälper i ett tidigt skede nystartade företag att etableras
och nå lönsamhet. Den är en del i ett gränsöverskridande samarbete mellan design, arkitektur, konst och kultur och områden som teknik, naturvetenskap och ekonomi. Miljön är tillgänglig för hela
universitetet.

– Det är i gränsytan mellan vetenskap och konst som utveckling och innovation ska uppstå på Uminova Expression. Huvuduppgiften för Karl Hardell blir att bygga upp Uminova Expression som en test-
och utvecklingsplattform och att tillsammans med entreprenörer, forskare, anställda och studenter utveckla idéer och företag, berättar Agneta Marell.

Karl Hardell kommer att påbörja sin tjänst som vd för Uminova Expression den 15 april.

– Hela ansatsen med Uminova Expression är fantastisk och tilltalar mig verkligen. Möjligheten att få utveckla idéer och företag i den kreativa miljö som konstnärligt campus utgör och som Sliperiet
kommer att utgöra känns som ett privilegium. Nära samarbete med näringslivet och övriga aktörer i innovationssystemet kommer att bli en nyckel för att vi ska bli framgångsrika, säger Karl Hardell.

 

Karl Hardell, född 1982, är utbildad civilekonom på Handelshögskolan vid Umeå universitet och arbetar för närvarande som regionchef för Venture Cup Nord i Umeå, där han tidigare också varit PR- & marknadsansvarig. Venture Cup finns representerat på alla stora lärosäten i Sverige och syftar till att fler företag ska starta. Hardell har även erfarenhet av att driva eget företag och har drivit projektet på Uminova Innovation, ett systerföretag till Uminova Expression.