Lipigon Pharmaceuticals AB ingår samarbetsavtal med Astra Zeneca

Lipigon är ett spinoff-bolag från Umeå Universitet. Bolaget grundades av ledande forskare inom molekylär fetthantering och har utvecklat en metod för höghastighetssållning i syfte att identifiera nya blodfettssänkande läkemedel. Det nya samarbetsavtalet ger Astra Zeneca möjlighet att nyttja Lipigons världsledande kunskap inom molekylär fetthantering. Parterna har även kommit överens om att gemensamt etablera denna metod på Astra Zeneca i Mölndal.

CEO Stefan K NilssonStefan K Nilsson, VD, Lipigon Pharmaceuticals, samt forskare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, säger i ett pressmeddelande att timingen på samarbetet med Astra Zeneca är perfekt. Tillsammans med Astra Zeneca finns en möjlighet att screena 100 gånger fler substanser än vad Lipigon själva har kapacitet till.

Läs hela pressmeddelandet på Umeå universitets webbplats.