Quretech Bio får stor investering för att avväpna bakterier

Nu går investeraren Nascent Invest in i Umeåbaserade QureTech Bio via en riktad nyemission. Mångmiljoninvesteringen är viktig och innebär en långsiktig trygghet för Umeåbolaget som söker nya lösningar i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier.

– Det gör att vi kan hålla ett högre tempo och anställa flera medarbetare. På så vis kan vi snabbare få ut våra läkemedel på marknaden och förhoppningsvis rädda liv, säger Fredrik Almqvist, vd på QureTech Bio.

Totalt investeras 14,4 miljoner kronor i QureTech Bio. Största delen står den nya delägaren Nascent Invest för, medan en mindre del kommer från den tidigare delägaren Nordiska Centrumhus och andra befintliga ägare.

– Det här är första gången som vi tar in en investerare som inte är lokalt baserad. Vi ser stora fördelar med att ta in en part utifrån, som har erfarenhet av att bygga bolag och som även vill vara med på lång sikt. Det ger oss ett bredare nätverk och vår nya delägare Nascent bidrar även med viktig kompetens inom affärsutveckling, säger Fredrik Almqvist.

Han fortsätter:

– Investeringen innebär att vi kan intensifiera utvecklingen av våra projekt och samtidigt bygga upp en långsiktig bolagsstruktur som gör att vi blir mer effektiva och framgångsrika.

– QureTech Bio passar väl in i vår strategi där vi investerar i potentiella globala game changers med världsledande forskare och potentiell miljardmarknad. Vi har fått en väldigt bra bild av bolaget och dess grundare och ser mycket framemot ett långsiktigt samarbete tillsammans, säger Erik Gozzi, medgrundare och vd på Nascent Invest.

QureTech Bio arbetar med tre projekt som riktar sig mot behandling av tuberkulos, klamydia samt infektioner orsakade av antibiotikaresistenta Gram-positiva bakterier. QureTech Bio har utvecklat nya substansklasser med olika verkningsmekanismer som dels kan fungera som traditionella antibiotika, förstärka effekten av befintliga antibiotika eller avväpna bakterier istället för att döda dem. Förhoppningen är att QureTech Bio ska bidra till effektivare framtida behandlingar av infektionssjukdomar.

– Vi har oerhört spännande resultat, säger Fredrik Almqvist.

QureTech Bio bildades 2010 för att förvalta spännande upptäckter som gjorts inom akademin och försöka ta upptäckterna till något som faktiskt kan rädda liv. Under de första åren var det främst ett bolag för att säkerställa patent, som är en förutsättning för fortsatt utveckling, men sedan Nordiska Centrumhus kom in i QureTech Bio 2018 har bolaget jobbat vidare med att ta projekten från forskningsstadiet närmare en läkemedelsprodukt.

– Vi ser väldigt ljust på framtiden och har massor på gång! WHO har klassat antibiotikaresistensen som ett lika stort hot som klimatkrisen, så det är väldigt viktigt att få fram mediciner som kan lösa den här problematiken. För att sätta det i perspektiv så dör någon varje kvart i USA på grund av antibiotikaresistenta bakterier, 1.4 miljoner per år dör av tuberkulos, och fler än 100 miljoner behandlas årligen för klamydia. För att inte tala om allt lidande som tuberkulos, klamydia och infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier innebär, säger Fredrik Almqvist.

QureTech Bio har även nyligen tilldelats miljonbelopp av Swelife samt säkrat ett USA-patent. Bolaget och forskarna bakom bolaget har fått stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Familjen Erling Perssons Stiftelse, Umeå universitet, Vetenskapsrådet, NIH, EU, Novo Nordisk, Strategiska Stiftelsen, Göran Gustafssons Stiftelse, Kempestiftelsen, Umeå Biotech Incubator och Umeå Universitet Holding.

Läs mer på Quretech Bios webb.