Extra verifieringsmedel till forskare och möjlig cancerbehandling

Maréne Landström, professor vid institutionen för medicinsk biovetenskap, har beviljats 400 000 SEK i från Vinnovas program VFT+ för ett projekt kring utveckling av nya behandlingsmöjligheter mot aggressiv cancer.

VFT+, Validering för tillämpning, som söks via universitetens innovationskontor är en möjlig påbyggnad för extra lovande projekt efter grundnivån inom VFT-programmet

Syftet med VFT+ är att stödja ökad tillämpning och nyttiggörande av forskningsresultat och innovativa idéer med potential att bidra till hållbar tillväxt, ökad konkurrenskraft och samhällsnytta. Finansieringen innebär att projektet nu kan genomföra en serie verifieringsaktiviteter som är nödvändiga för att ta projektet vidare till nästa fas.

-Vi är mycket glada över det finansiella stödet som möjliggör att vi kan ta ett kliv framåt i vår prekliniska utvecklingsplan, säger Maréne Landström.

Läs mer om VFT-programmet.

Projektet stöds via UBI samt Umeå universitets Innovationskontor