Harvest börjar odla mat året runt vid Svingen.

Det nya företaget Harvest börjar i slutet av 2020 att odla färska grönsaker vid Svingen i Umeå samt uppför en tillfällig utlämningsplats i Umeå Östra Resecentrum för att öka tillgången på lokalproducerad mat och bidra till att Umeåbor kan äta gott och hållbart, oavsett säsong. – Vi alla kan bidra till att uppnå FN:s 17 Globala mål. Utvecklingen av lokala livsmedelskedjor och hur vi globalt producerar, konsumerar och värdesätter mat kommer att ha en stor betydelse för hur vi uppnår många av målen, säger medgrundare Ellen Bergström.

Harvest grundades 2019 av Ellen Bergström, Tobias Remes och Daniel Remes. – Målet är att producera mer lokal mat på outnyttjade ytor med hållbara metoder samt att skapa nya tjänster som ökar förutsättningarna för Umeås invånare att leva hållbara och hälsosamma liv, säger Ellen Bergström.
Uppstarten genomförs som ett pilotprojekt där bland annat produktion och en så kallad mathubb ska utvecklas. Ett nav kring mat där produkter, tjänster, inspiration och information knyts samman. – Vi har långsiktiga planer där vi tidigt samverkat och fått stöttning av Balticgruppen, Martinsons och INAB, något som har varit otroligt lärorikt och viktigt. Vi tror starkt på att sådana samhällsaktörer spelar en stor roll för att kunna utveckla uthålliga och hållbara servicetjänster för medborgarna i Umeå, säger Daniel Remes.
– När Harvest presenterade projektet för oss inspirerades vi av nytänket kring att skapa ett hållbart samhälle och en hållbar framtid. Det matchar väl med det INAB står för. Samtidigt som vi utvecklar vår egna verksamhet är vi också med och tillgängliggör projektet för medborgarna i Umeå, säger Mikael Salomonsson, VD för INAB.
INAB förvaltar bland annat Umeå Östra Resecentrum där Harvest mathubb byggts upp av Martinsons som är ledande i Sverige när det handlar om stomsystem i KL-trä och limträ.
– Vi fick möjligheten att bygga med Martinsons Svanenmärkta KL-trä som är ett av de smartaste miljövalen att bygga med vilket är viktigt för oss, inte minst för att det är ett material som kommer att betyda mycket för utvecklingen av framtidens hållbara städer, säger Daniel Remes. Martinsons ser också fram emot leveransen.
– Vi är ofta inblandande i byggprojekt som flerbostadshus, hallar och offentliga lokaler men det finns en stor mångsidighet i limträ och KL-trä vilket det här projektet är ett utmärkt exempel på. Att det dessutom innebär att vi får ytterligare ett tillfälle att visa hur vi förädlar Västerbottens skogar är ett extra plus, säger Jesper Åkerlund, vd, Martinsons Byggsystem. Den första odlingen är en hydroponisk modul där man odlar utan jord med näringsberikat vatten. Tillsammans med automatiserade tekniska system skapas det perfekta klimatet för att odla oavsett säsong.

– Det är en stor fördel för oss här uppe i norr med korta odlingssäsonger och är ett av sätten Harvest kommer odla närmare konsumenterna, säger Tobias Remes. Odlingsmodulen kommer ligga intill cykelbron Svingen vid Universitetsstaden. Ett stenkast från odlingsplatsen, vid Umeå Östra Resecentrum, utvecklar Balticgruppen en ny och hållbar stadsdel som ska inrymma en mix av bostäder, kontor och service.
– Vi tror starkt på att Harvests lokala matproduktion och den ökade tillgängligheten av närodlat ger invånarna goda förutsättningar att handla och leva mer hållbart. Umeå ska växa till 200 000 invånare till år 2050 genom hållbar tillväxt, detta är ett steg på vägen, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.
– Harvests projekt går hand i hand med vår vision för Östra Station, som vi vill ska genomsyras av ett hållbarhetstänk. Vi hoppas att detta projekt får ringar på vattnet så att liknande verksamheter etablerar sig i området, säger Annika Ljungblad, fastighetsutvecklare Balticgruppen.

Det har varit en rolig och utmanande tid att få ihop de olika delarna i projektet. – Det bästa är att se hur samtliga parter i projektet möts i de Globala målen och främst mål 11, Hållbara Städer, säger Daniel Remes. – Vi på Harvest känner oss både tacksamma och taggade när samhällsaktörer går samman på det här sättet som på sikt kan möjliggöra att fler kan äta gott och hållbart, tillägger Tobias Remes.

Förutom egna medel har projektet finansierats av Region Västerbotten, Polarbrödsgruppen (Anna Borgeryds Minnesfond), Umeå universitet Holding AB och via idétävlingen Energy Solution Challenge som Harvest vann i december 2019. Harvest har också fått stöd av innovationskontoret vid Umeå universitet och är med i inkubatorn vid Uminova Innovation. För ytterligare frågor kontakta: Daniel Remes, VD på Harvest daniel@myharvest.ag Tel: 070-766 75 58

FAKTA: Produktionen startas i slutet av 2020 med planerad första utlämning vid Harvest Mathubb i Umeå Östra Resecentrum i januari 2021 och därefter veckovis. Försäljning sker via förbokning på Harvest webbplats myharvest.ag.