Höstens workshops i behovsanalys och verifiering

Rätt kompass och riktning är avgörande. Redan i början av en innovationsprocess är det viktigt att förstå kundens behov och krav. I vår workshop får du verktyg och en grundläggande förståelse för hur man med intervjumetodik kan ta reda på hur intressant en ny idé är och förstå vilken nytta den kan skapa. Svar som påverkar utvecklingen och den så kallade paketeringen av idén.Workshopen är öppen för forskare, lärare och doktorander som vill testa idéer eller forskningsresultat mot en möjlig målgrupp eller marknad. Den passar pågående verifierings- eller innovationsprojekt – även om din idé är på skisstadiet.

Kontakta Daniel Hoffman om du är intresserad.

Alt. Fortsättning I. Uppföljning från workshop innan sommaren, 5 september (kl.13-16)
Alt. 1 Workshop 19 september (kl. 9-15) med uppföljning i december
Alt. 2 Workshop 24 oktober mars (kl. 9-15) med uppföljning i december
Alt. Fortsättning II. Uppföljning från workshops under hösten, 3 december (kl.13-16)