Social innovation som möjliggörare för forskning och forskare – ett näringsrikt lunchseminarium!

Social innovation lyfts allt oftare fram i den samhälleliga, liksom den vetenskapliga, debatten som en möjliggörare för samhällsförändring och förmågan att bättre möta skriande sociala behov och svåra utmaningar.

Begreppet social innovation betecknar nya sätt, det vill säga idéer, metoder och samarbetsformer för att hantera aktuella. Men varför är begreppet social innovation relevant för dig som forskare? På vilket sätt kan det vara användbart att tänka in och utveckla i din forskningsverksamhet? Humanister, samhällsvetare och andra samhällsintresserade forskare är särskilt välkomna att delta, liksom praktiker verksamma på SI-området.

Seminariet leds av UmU-baserade forskarna Annika Egan Sjölander och Karl-Johan Bonnedahl.
Anna Sandström Emmelin kommer att berätta om etableringen av en regional nod till Mötesplats Social Innovation vid Umeå universitet samt om möjligheten att söka utvecklingsmedel för samverkan mellan forskare vid Umeå universitet och det omgivande samhället.

Antalet platser är begränsat. Skicka intresseanmälan och ange eventuella matpreferenser till Annika Egan Sjölander (annika.egan.sjolander@umu.se ). Vi bjuder på enkel vegetarisk lunch. Välkomna!

18 september, Samhällsvetarhuset, lokal Samvetet (plan 5 ovanför fiket Tornet).

Mer information om seminariet finns i dokumentet SI-lunchsem 18 sept 2019.