Vårens workshops i behovsanalys och verifiering

Rätt kompass och riktning är avgörande. Redan i början av en innovationsprocess är det viktigt att förstå kundens behov och krav. I vår workshop får du verktyg och en grundläggande förståelse för hur man med intervjumetodik kan ta reda på hur intressant en ny idé är och förstå vilken nytta den kan skapa. Svar som påverkar utvecklingen och den så kallade paketeringen av idén. Workshopsmodulen (workshop + uppföljningsmöte) är öppen för forskare, lärare och doktorander som vill testa idéer eller forskningsresultat mot en möjlig målgrupp eller marknad. Den passar pågående verifierings- eller innovationsprojekt – även om din idé är på skisstadiet.

Kontakta Karin Borge Renberg om du är intresserad.

Alt. 1 Workshop 5 februari (kl. 9-15) med uppföljning i maj
Alt. 2 Workshop 25 mars (kl. 9-15) med uppföljning i maj
Alt. Fortsättning I. Uppföljning från workshops under hösten/vintern 2019 26 mars (kl.13-16)
Alt. Fortsättning II. Uppföljning från workshops under våren, 8 maj (kl.13-16)