Brain Stimulation tar in 15 miljoner och ingår avtal med Oxford

En bild på arbetslaget Brain Stimulation. På bilden syns: Anders Markstedt, vd, Helena Fordell, grundare och forskare vid Umeå universitet, Mattias Widengren, produktägare, Birgitta Johansson, klinisk specialist, Oscar Fordell, utvecklare och Anders Bratt, utvecklare.En bild på arbetslaget Brain Stimulation. På bilden syns: Anders Markstedt, vd, Helena Fordell, grundare och forskare vid Umeå universitet, Mattias Widengren, produktägare, Birgitta Johansson, klinisk specialist, Oscar Fordell, utvecklare och Anders Bratt, utvecklare.

 

Brain Stimulation, som är ett av Umeå universitet Holdings portföljbolag, har trots det tuffa marknadsklimatet tagit in 15 miljoner kronor i riskkapital från befintliga investerare, bland andra Backing Minds, Fort Knox och Partnerinvest, samt från nya investerare som Lars Stenlund, Seniorhusen AB, Torgny Stigbrand samt flera lokala affärsänglar.

– Produkten har inte bara potential att förbättra livskvalitén för strokepatienter, utan även att göra verklig skillnad i många berörda människors liv. Dessutom imponerar teamet med en passionerad och driven grundare i fronten, säger investeraren Ida Nyberg.

Brain Stimulation utvecklar den nya generationen medicinsk teknologi för screening av kognitiva nedsättningar efter stroke och andra förvärvade hjärnskador. Bolaget har skapat ett verktyg för digital kognitiv screening och diagnostik, och ett rehabiliteringssystem som kombinerar smarta glasögon med tekniken Mixed Reality för att generera interaktiva och virtuella övningar som strokepatienter kan göra i hemmet.

Grundare är Helena Fordell, neurolog med doktorsexamen vid Umeå universitet och produkterna baseras på hennes framgångsrika forskningsresultat.

– Många investmentbolag vill se lönsamhet och där är vi inte ännu riktigt, men vi har kunnat visa att vi följer vår plan. Att vi säljer bra i Sverige. Vi har kunder hos ungefär hälften av Sveriges regioner och det finns stort intresse i andra länder. Utöver det har vi medvind på flera fronter, säger Anders Markstedt, vd.

 

Oxford-samarbete

Ett stort framsteg är avtalet med brittiska Oxford University Innovation, universitetets innovationsavdelning. Där har man tidigare utvecklat världen bästa metod för screening, eller diagnostisering, av strokepatienter som ser ut att bli standard i Europa.

– Men metoden bygger fortfarande på papper och penna. Testet ska utföras och resultatet sammanställas, dokumenteras och administreras. Vi har sedan en tid tillbaka ett unikt licensavtal med Oxford University Innovation gällande digitalisering av screeningverktyget. Med vår lösning får man på uppskattningsvis 10-15 minuter en informativ och pedagogisk överblick av kognitivfunktionsförmåga. Vi bedömer att det innebär en tidsbesparing på ungefär 45 minuter per screening, och varje strokepatient testas då vid tre olika tillfällen. Vi demade i London för några veckor sedan och medarbetare hos Oxford University Innovation blev imponerade av den höga tekniska nivån vi som litet bolag kan leverera på, säger Anders.

 

FDA-ansökan skickad

Tidsbesparingen är högintressant framför allt i USA där mycket vård bedrivs i privata regi.

– Vi har precis skickat in vår FDA-ansökan i USA. Går den igenom så öppnas en marknad upp för oss som är 100 gånger större än Sveriges. I USA sker ungefär 800 000 strokefall per år, och vi kan både förbättra för patienterna och effektiviserar för vårdgivarna där, säger Anders.

Han trycker på att det stora värdet av att Brain Stimulations innovationer sprids förstås är den hjälp de innebär för strokedrabbade patienter och anhöriga.

– Strokevården är inte rättvis. Vilken vård du får beror på var du bor och hur mycket vården där har satsat på strokevård. Och det är inte så enkelt att den bästa vården är koncentrerad till större städer. Sveriges bästa strokevård finns i Kalix. Vår vision är att ge människor som drabbats av hjärnskador, världen över, en möjlighet att återfå, förbättra och bibehålla funktion, säger Anders.

 

Peter Löwendahl kliver in

Utöver affären med Oxford University Innovation, FDA-ansökan och flera lovande forskningssamarbeten i Tyskland, Italien och USA, så har Peter Löwendahl klivit in i bolagets styrelse. Peter är en internationellt erkänd expert inom medicintekniska produkter, kvalitetssystem och regelverksfrågor. Han har tidigare arbetat som Director Regulatory Affairs hos GE Healthcare.

– Det är en fantastisk förstärkning. Peter en mästare på att säkra marknadstillträde och navigera i komplexa regelverk globalt, inklusive för FDA och MPA. Han har hjälpt ett nittiotal bolag in på den amerikanska marknaden och har ett enormt närverk inom MedTech och Pharma världen över som vi nu kan dra full nytta av, säger Anders.

 

Fakta om stroke

  • En av fyra människor drabbas av stroke under sin livstid. Det är en av de främsta orsakerna till långvarig funktionsnedsättning.
  • Mer än 100 miljoner människor i världen lever med följderna av stroke.
  • Strokekostnaden globalt varje år uppskattas till 7 448 miljarder kronor. Den förväntas öka till 10 330 miljarder kr år 2030. Det är ungefär åtta gånger mer än hela Sveriges nuvarande statsbudget.