Inlägg av Evelinn Carlsson

Bolaget For Life Academy lanserar digitalt behandlingsprogram

For Life Academy, som är ett av Umeå universitet Holdings portföljbolag, lanserar nu sitt program för behandling av barnobesitas (fetma). Ny studie visar att nästan hälften av barnen som genomgick det forskningsbaserade digitala programmet nådde sina behandlingsmål. Över hälften av Sveriges befolkning har övervikt eller obesitas, och särskilt barn och ungdomar drabbas hårt. Många barn […]