Bolaget For Life Academy lanserar digitalt behandlingsprogram

Mahnoush Etminan Malek, For Life Academy. Foto: Sandra Jolly

For Life Academy, som är ett av Umeå universitet Holdings portföljbolag, lanserar nu sitt program för behandling av barnobesitas (fetma). Ny studie visar att nästan hälften av barnen som genomgick det forskningsbaserade digitala programmet nådde sina behandlingsmål.

Över hälften av Sveriges befolkning har övervikt eller obesitas, och särskilt barn och ungdomar drabbas hårt. Många barn och familjer behöver hjälp – men får ingen. Vårdköerna är långa och det saknas ofta möjlighet till behandling.

Bolaget For Life Academy, skapat av forskare och specialister på området, har utvecklat ett unikt digitalt behandlingsprogram som föräldrar och barn genomgår tillsammans med stöd av legitimerad sjukvårdspersonal. Målet är att uppnå långsiktiga beteendeförändringar hos barnen, och på kuppen avlasta vården.

Vi fokuserar inte enbart på viktnedgång utan vårt angreppssätt är holistiskt med bevisad effekt, säger Mahnoush Etminan Malek, VD och PhD, vårdutvecklingsledare, dietist med specialistkompetens inom barnobesitas.

For Life Academys program har skapats baserat på tre vetenskapliga studier. Den senaste studien, publicerad i Acta Paediatrica tidigare i höst, är en del av barnläkaren och medgrundaren Annelie Thoréns avhandling. Studien har gjorts i samarbete med Region Västernorrland, Region Västerbotten, Mealsizer och Garmin.

studien har forskare jämfört behandlingsresultat för en grupp som fått behandling med For Life Academys digitala program och gruppträffar, med en kontrollgrupp som fått sedvanlig behandling vid samma kliniker. I gruppen som gick programmet hade hela 47% uppnått behandlingsmålen, jämfört med ingen i kontrollgruppen. Efter sex månader hade barnen som gått programmet signifikant minskat graden av obesitas. I kontrollgruppen hade den ökat.

Resultaten är glädjande och visar att digital behandling är ett lovande alternativ. Vår förhoppning är att fler barn kan få den hjälp de behöver oavsett var man bor i landet, säger Annelie Thorén.

Programmet ingår idag i en gemensam implementeringsstudie hos Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland. Syftet med studien är att studera effekten av ett gemensamt program där digital behandling är en del av vårdutbudet.

For Life Academy söker nu fler samarbetspartners, både offentliga och privata. Är du nyfiken på att veta mer om For Life Academy, programmet och hur ett samarbete kan se ut så hör av dig till For Life Academy.

Bolaget har tidigare fått stöd av Innovationskontoret vid Umeå universitet och är även en alumn till affärsinkubatorn Uminova Innovation som är ett dotterbolag till Umeå universitet Holding AB.

Mer info

For Life Academy
Mahnoush Etminan Malek, VD, PhD, dietist med specialistkompetens inom barnobesitas
073 586 34 47
mahnoush@forlifeacademy.com
www.forlifeacademy.com

Artikeln är återpublicerad från Uminova Innovation och delvis ombearbetad.