INNOVATIONSKONTORET ERBJUDER

SEMINARIUM OCH WORKSHOPS I IP-FRÅGOR

Vill du lära dig mer om patent och annan immaterialrätt? Vad behöver man som forskare tänka på avseende skydd av idéer och forskningsresultat för att underlätta nyttiggörande och kommersialisering?

Via UmUs innovationskontor erbjuder vi kostnadsfria seminarium i IP-frågor för forskare och doktorandgrupper. Vi erbjuder även workshops kring IP samt intellektuella tillgångar som skräddarsys efter era behov.

Vi kommer gärna och besöker er institution, bokar individuella besök i forskargrupper eller ger individuell rådgivning.