INNOVATIONSKONTORET ERBJUDER

FINANSIERING FÖR VALIDERING AV IDÈER OCH FORSKNINGSRESULTAT

Via Innovationskontoret kan forskare, lärare och doktorander söka finansiering för validering av innovativa idéer baserade på forskningsresultat.

Beviljade projektmedel skall användas till aktiviteter som bidrar till att utvärdera idéers potential att skapa samhällsnytta eller tillväxt. Projektaktiviteter kan innefatta såväl teknisk- som marknadsmässig validering, samt att utreda och testa olika vägar för tillämpning eller kommersialisering.

Nya projektidéer kan beviljas stegvis bidrag upp till totalt 300 000 SEK.

För frågor om finansiering och idévalidering, kontakta:

Lisandro Bernardo
Fil Dr., Affärsrådgivare
lisandro.bernardo@umuholding.se
073-621 83 07