Inkubatorverksamhet

Umeå universitet Holding AB bedriver Inkubatorverksamhet genom delägarskap i dotterbolagen Uminova Innovation, Umeå Biotech incubator samt eXpression Umeå.

Inkubatorverksamheten är en central del i holdingbolagets uppdrag att medverka till kommersialisering av idéer genererade av anställda och studenter vid Umeå universitet och att underlätta för dessa idéers utveckling och finansiering.

Uminova Innovation AB (Holdingbolagets ägarandel; 50,3 %) är en av Sveriges ledande företagsinkubatorer och arbetar med stöd till blivande tillväxtföretag i regionen. Via Uminova Innovation ges entreprenörer och innovatörer möjlighet att testa och utveckla sina affärsidéer och bygga upp växande företag. Inkubatorn vänder sig till idébärare och entreprenörer från akademi och näringsliv i Umeå och Västerbotten.

Uminova Innovation delägs även av andra regionala aktörer; Umeå Kommun, Region Västerbotten samt SLU Holding.

Uminova Innovation är en del av VINNOVAs nationella inkubatorprogram. Läs mer om Uminova Innovation här (www.uminovainnovation.se)

Umeå Biotech Incubator AB (Holdingbolagets ägarandel; 58%) är också en av Sveriges ledande inkubatorer  med fokus på affärsidéer inom läkemedelsutveckling och diagnostik. Inkubatorn tillhandahåller infrastruktur i form av laboratorium och instrumentplattformar, specialiserade affärsutvecklare inom life science samt finansiering och nätverk.

Läs mer om UBI här (www.ubi.se)

eXpression Umeå AB (Holdingbolagets ägarandel; 75 %) är en inkubator som under 2015 etablerades i Sliperiet på Konstnärligt Campus. Inkubatorn är i huvudsak inriktad på förädling av idéer inom kulturella, konstnärliga och kreativa näringar i tidiga skeden, tjänstebaserade affärsidéer och andra idéer som har nytta av de metoder som bolaget tillämpar och den infrastruktur för t ex prototypframtagning som finns vid Sliperiet.

Läs mer om Uminova eXpression här (www.expressionumea.se)