Inkubatorverksamhet

Umeå universitet Holding AB bedriver inkubatorverksamheter genom dotterbolagen Uminova Innovation, Umeå Biotech incubator samt Uminova Expression.

Holdingbolagets uppdrag är att stödja kommersialisering av affärsidéer genererade av forskare, studenter och medarbetare vid Umeå universitet. Genom affärsstöd och finansiering underlättar vi idéernas utveckling, och våra inkubatorverksamheter är en central del av vårt affärsstöd.

Uminova Innovation AB (Holdingbolagets ägarandel; 50,3 %) är en företagsinkubator som hjälper till att utveckla innovativa entreprenörer och skalbara och tillväxtbolag inom tech. Inkubatorn delägs också av Umeå kommunföretag, Region Västerbotten samt SLU Holding.

Läs mer om Uminova Innovation här:  www.uminovainnovation.se

Umeå Biotech Incubator AB (Holdingbolagets ägarandel; 58%) fokuserar på affärsutveckling av idéer inom läkemedelsutveckling och in-vitro diagnostik samt tillhandahåller infrastruktur i form av laboratorium och instrumentplattformar. Inkubatorn delägs även av Umeå kommunföretag samt Region Västerbotten.

Läs mer om UBI här www.ubi.se

Uminova eXpression AB (Holdingbolagets ägarandel; 75 %) är en företagsinkubator som erbjuder tidigt affärsstöd, prototypframtagning och en coworkingmiljö för entreprenörer inom de kulturella, konstnärliga och kreativa branscherna. Inkubatorn delägs även av Umeå kommunföretag.

Läs mer om eXpression Umeå här: www.expressionumea.se