UmU Holdings omslagsbild

Vårt erbjudande

Som investerare ligger vårt fokus i de tidiga faserna av bolagets resa, där vi ensaminvesterar eller tillsammans med andra saminvesterar. Utöver kapital kan vi erbjuda kompletterande stöd till investerade bolag inom juridik, varumärke, IP och ekonomi.

För bolag med koppling till UmU

Vill du veta mer om vårt finansieringserbjudande?

För investerare

Saminvestera i bolag med koppling till Umeå universitet?

Portfolio

Nyheter

Bild på pennburk med personer i bakgrunden
Patrik Rydén och Anton Vernersson framför en ambulans

Umeå universitet Holding

Umeå universitet Holding AB är Umeå universitets holdingbolag. Tillsammans med våra dotterbolag, intressebolag och samarbetspartners medverkar vi till kommersialisering och nyttiggörande av idéer genererade av forskare, studenter och anställda vid Umeå universitet.

Vi arbetar för att uppnå vår uppdragsgivare Umeå universitets mål om ett effektivt innovationsstödssystem som vänder sig till forskare, studenter och anställda inom alla vetenskapsområden.