Kallelse till bolagsstämma 2022

Kallelse till bolagsstämma (årsstämma)

Kallelse har skett till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) för Umeå universitet Holding AB (556525-6061).

Datum: 2022-04-24

Tid: 16:00-17:30

Plats: Universitetsledningshuset, Union plan 6, Umeå universitet

Anmälan sker till info@umuholding.se