Innovationskontor

UmU Holding bedriver Umeå universitets innovationskontor och fungerar som ett stöd till forskare, lärare och studenter i frågor kring nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat och andra idéer med högt kunskapsinnehåll.

Genom innovationskontoret ges möjlighet till rådgivning inom t ex innovations- och affärsutveckling, patentering, immaterialrätt, affärsjuridik och finansiering. Genom innovationskontorsverksamheten finns även resurser att söka för att finansiera tidig  verifiering av forskningsresultat och nya idéer. Umeå universitets innovationskontor är ett av 13 i Sverige.

Läs mer om innovationskontoret och innovationsstödet vid Umeå universitet på Umeå universitets webb.