Innovationskontor

UmU Holding bedriver Umeå universitets innovationskontor och fungerar som ett stöd till forskare, lärare och studenter i frågor kring nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat och andra idéer med högt kunskapsinnehåll.

Innovationskontorens uppdrags beskrivs i FOI-proppen från 2012 och ger oss möjlighet att stödja idéutveckling och verifiering i främst tidiga skeden av kommersialiseringsprocessen.

Genom innovationskontoret ges möjlighet till rådgivning inom t ex innovations- och affärsutveckling, patentering, immaterialrätt, affärsjuridik och finansiering. Genom innovationskontorsverksamheten finns även resurser att söka för att finansiera tidig validering och verifiering av forskningsresultat och nya idéer. Umeå universitets innovationskontor är ett av 12 i Sverige.

Läs mer om innovationskontoret och innovationsstödet vid Umeå universitet på Umeå universitets webb.