Fredrik Almqvist får Baltics samverkanspris

Fredrik Almqvist får Baltics samverkanspris

Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Umeå universitet, tilldelas Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning. Han får priset för sin framgångsrika kombination av entreprenörskap och spetsforskning inom kemikalieproduktion och bekämpning av sjukdomsframkallande bakterier. Han är också en inspirerande förebild som drivs av att forskningen ska komma samhället till nytta.

– Det känns helt otroligt kul att få det här fina priset! Det betyder oerhört mycket att uppskattas och uppmärksammas på det här sättet, och jag hoppas att alla berörda i de olika bolagen tar åt sig massor av det här priset. En viktig del i att kunna kombinera entreprenörskap med den akademiska forskningen är att omge sig med bra, drivande och kompetenta personer, och det har jag definitivt lyckats med, säger Fredrik Almqvist.

Under hela sin karriär har Fredrik Almqvist arbetat för att kunna bidra till nya lösningar på medicinska problem som kan komma samhället till godo. En annan stark drivkraft är att de uppfinningar som kommer ur hans forskning ska ge upphov till nya högteknologiska arbetstillfällen i regionen. Därför har han patenterat många av sina upptäckter och aktivt verkat för att dessa omsätts i nyföretagande.

Om Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning

I januari 2009 inrättade Umeå universitet Baltics samverkanspris på 100 000 kronor med två inriktningar. Det ena är entreprenörspriset, som delas ut varannan årshögtid i oktober, och det andra, det populärvetenskapliga priset, som delas ut vartannat år vid vårpromotionen i maj.

Priset med entreprenörskapsinriktning ges till en vid universitetet verksam lärare eller forskare som under det gångna året gjort värdefulla insatser inom ramen för samverkansuppgiften, i synnerhet när det gäller uppgiften att nyttiggöra forskningsresultat.

Läs hela pressmeddelandet på Umeå universitets webbplats.