Uminova Holding start

Uminova Holding söker ny VD

Uminova Holding AB är Umeå universitets helägda holdingbolag. Umeå universitetär ett brett forsknings- och utbildningsuniversitet som satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Här finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 37 000 studenter finns redan idag vid Umeå universitet. Holdingbolagets övergripande uppdrag är att tillsammans med dotter- och intressebolag säkerställa ett funktionellt och effektivt akademinära innovationsstödsystem som säkerställer att kunskap och kompetens från Umeå Universitet tillvaratas och kommersialiseras. Holdingbolaget har inte varit operativt fram till nu, men kommer framöver att ha en betydligt mer aktiv roll. Uminova Holding har ambitionen att utveckla en idébank som ytterligare ska öka nyttiggörande av idéer, kompetens och kunskap som finns vid Umeå universitet. Avsikten med idébanken är att intressant kunskap och idérikedom, som är bra för samhället eller som kan leda till nya affärskoncept, tas tillvara och utvecklas inom ramen för Holdingbolagets verksamhet, och i någon av de inkubatormiljöer som finns i något av våra dotterbolag.

 

Vi söker nu en VD till Uminova Holding AB. En VD som har viljan och förmågan att förverkliga Umeå Universitets ambition att skapa ”ett starkt forsknings- och utbildningsnära innovationsstödjande system som vänder sig till alla vetenskapsområden och som bidrar till samhällsutveckling och tillväxt.”

Ditt nya arbete som VD

Som VD för Uminova Holding AB blir du en nyckelspelare i det akademinära innovationsstödsystemet, och får därigenom möjlighet att vara med och påverka och utveckla produkter och idéer som genereras vid Umeå Universitet. I rollen ingår att utveckla innovationsstödsystemet. VD-rollen är i första hand strategisk och du förväntas leda företagets verksamhetsutveckling samt strategiska arbete med vision, målbild och verksamhetsidé. Du svarar för verkställigheten av styrelsens intentioner, direktiv och beslut. Du förväntas verka för en ökad samverkan mellan akademi, innovationsstödsystemet och näringslivet. Detta tror vi möjliggörs genom ett nära samarbete med Umeå Universitet (ägaren), täta kontakter med dotter- och intressebolag samt med kringliggande intressenter (berörda departement och andra svenska holdingbolag) – allt för att säkerställa ett funktionellt och effektivt akademinära innovationsstödsystem. Du rapporterar till styrelsen. Placeringsort är Umeå.

Dina kvalifikationer

Du har universitetsutbildning och vi ser gärna att du är disputerad eller på annat sätt förvärvat god förståelse för akademin. Du är en erfaren ledare som arbetat med verksamhetsutveckling i nätverksorganisationer samt haft möjlighet att leda via visioner, mål och strategier. Du har goda erfarenheter av näringslivet samt intresse och förståelse för nationella och regionala innovationsstödjande system.

Du är

Du är en strategisk ledare som har förmågan att analysera och se sammanhang. Du är kommunikativ och relationskapande och har en tydlig entreprenörsådra. Vi ser att du har ett stort intresse för innovations- och utvecklingsfrågor samt förmågan att skapa nya idéer och infallsvinklar.

Din ansökan

Vi samarbetar med Vedea AB och rekryteringskonsult Åsa Holmström, 090-20 66 510. Gällande tjänsten går det också bra att kontakta styrelseordförande Agneta Marell, 090-786 69 66/070-207 20 02.

 

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.