​Marlene Johansson blir vd för Uminova Expression, inkubatorn på Konstnärligt campus

Marlene Johansson är universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet, och har under senaste tre åren varit föreståndare för Sliperiet på Konstnärligt campus. Där har hennes arbete varit inriktat på att bygga upp verksamheten med målet att Sliperiet ska fungera som en kreativ mötesplats för samverkan och innovation. 

– Vi är mycket glada över vår nya vd. Marlene Johansson har stort kunnande, viljan och förmågan att ta tillvara den kreativitet och kompetens som finns vid Umeå universitet och i näringslivet. Marlene är en inspiratör och har ett stort engagemang för hur Uminova Expression och Sliperiet kan vidareutvecklas tillsammans. Dessutom har hon en bred erfarenhet av samverkan och hennes forskning och undervisning ligger ämnesmässigt nära det nya uppdraget, säger Agneta Marell, ordförande i styrelsen för Uminova Expression.

Marlene kommer att bli en viktig drivkraft för att förverkliga Umeå universitets och Umeå kommuns ambition att bidra till att skapa kunskapsintensiva företag, säger Agneta Marell.

Huvuduppgiften för Marlene Johansson blir att fortsätta bygga upp Uminova Expression som en test- och utvecklingsplattform och att tillsammans med entreprenörer, forskare, anställda och studenter utveckla idéer och företag, berättar Roland Carlsson, vice ordförande i styrelsen för Uminova Expression.

Marlene Johansson kommer att påbörja sin tjänst som vd för Uminova Expression den 1 september.

Det känns fantastiskt kul att efter några intensiva år tillsammans med fantastiska medarbetare byggt upp Sliperiets verksamhet nu få fokusera på idéutveckling, innovation och entreprenörskap med studenter, forskare och nya startups i Uminova Expression – det är för mig drömjobbet. Vi kommer att fortsätta skapa många synergier i huset och bli enormt starka tillsammans, ett innovationscentrum i Umeå som kommer att sticka ut och vara i världsklass. 

Marlene Johansson disputerade i företagsekonomi 2012 vid Handelshögskolan, Umeå universitet. Hennes forskning är i dag bland annat inriktad på hur företag utvecklar sina affärsmodeller i innovationsdrivna branscher, digital fabrikation och hur den växande ’makerrörelsen’ utmanar entreprenörskapsfältet och driver en ny form av innovationskraft, strategiska allianser, samt hur innovationsstödsystem kan utvecklas för att stödja akademinära start-ups inom nya näringar. I sin undervisning på Handelshögskolan har hon fokuserat  på entreprenörskap och affärsutveckling. Hennes pedagogiska insatser belönades med såväl den samhällsvetenskapliga fakultetens som Handelshögskolans pedagogiska priser 2010.  Marlene Johansson har genom åren drivit ett antal samverkansprojekt, i Sliperiet med fokus på innovation och digital produktion, maker spaces, öppen innovation och samskapande design.  

För ytterligare information, kontakta gärna:

Marlene Johansson

Telefon: 072-533 99 21

Agneta Marell, ordförande Uminova Expression 

Telefon: 070-207 20 02