Välkommen till Umeå universitet Holding AB

Umeå universitet Holding AB är Umeå universitets holdingbolag. Tillsammans med våra dotterbolag, intressebolag och samarbetspartners medverkar vi till kommersialisering och nyttiggörande av idéer genererade av forskare, studenter och anställda vid Umeå universitet.

Vi arbetar för att uppnå vår uppdragsgivare Umeå universitets mål om ett effektivt innovationsstödssystem som vänder sig till forskare, studenter och anställda inom alla vetenskapsområden.

En rapport från Dan Hjalmarsson, tidigare generaldirektör och chef för myndigheten för Tillväxtanalys, visar att Umeå har ett mycket väl utbyggt och samordnat innovationsstödsystem som aktivt bidrar till att Umeå är en av Sveriges snabbast växande platser.

Kallelse till bolagsstämma (årsstämma)

Kallelse har skett till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) för Umeå universitet Holding AB (556525-6061).

Datum: 2022-04-27

Tid: 13:00-14:00

Plats: Universitetsledningshuset, Umeå Universitet

Anmälan sker till info@umuholding.se