Idébanken vid Uminova Holding AB är ett initiativ med fokus på nyttiggörande och kommersialisering av forskning och kunskap från Umeå universitet.

Idébanken erbjuder en plattform där forskningsrelaterade idéer kan utvecklas till nya affärsidéer eller annan tillämpning i samhället. Om du har idéer men tvekar, vet inte hur du ska komma igång eller saknar tid att utnyttja dem själv, så kan Idébanken vara lösningen.

För mer information, kontakta:

camilla.viklund@umuholding.se

Idebanken at Uminova Holding AB is an initiative focusing on the utilization and commercialization of research and knowledge from Umeå University.

Idébanken offers a platform where research related ideas can be developed to new business concepts or other implementation in the society.  If you have ideas but hesitate or lack time to exploit them by yourself, contact Idebanken for more information.

For more information, contact:

camilla.viklund@umuholding.se