Idébanken vid Uminova Holding AB är ett initiativ med fokus på nyttiggörande och kommersialisering av forskning och kunskap från Umeå universitet.

Idébanken erbjuder en plattform där forskningsrelaterade idéer kan utvecklas till nya affärsidéer eller annan tillämpning i samhället. Om du har idéer men tvekar, vet inte hur du ska komma igång eller saknar tid att utnyttja dem själv, så kan Idébanken vara lösningen.

För mer information, kontakta:

camilla.viklund@umuholding.se