Umeå universitet Holdings huvuduppgift är styrning och uppföljning

av verksamheten i dess dotter- och intressebolag