Forskningsnära verifiering – VFT

Kan ditt forskningsresultat hitta kommersiella tillämpningar i form av nya produkter eller tjänster? Vilka är i behov av den lösning du föreslår, hur bör den paketeras och går din idé att skydda?

Via vår verifieringsverksamhet kan du som är forskare, lärare eller student söka finansiering för att validera din idé. I de mest forskningsnära faserna av en kommersialiseringsprocess handlar det ofta om att utreda om den föreslagna lösningen löser ett viktigt behov hos en kund.

Via VFT- programmet kan olika projektkritiska aktiviteter finansieras, t ex marknadsundersökningar, utredningar av juridiska eller regulatoriska aspekter kring idéerna, konkurrentanalyser, IP- och patenterbarhetsbedömningar, teknisk verifiering, samt resekostnader i samband med verifiering av idén.

VFT beviljas normalt i steg, med maxbeloppet 300 000 SEK/projekt.

För mer information, kontakta:

camilla.viklund@umuholding.se