Välkommen Charlie Widberg!

Innovationskontoret vid Umeå Universitet Holding växer och har nyligen rekryterat Charlie Widberg, senast Technical Knowledge and IP Manager på Newcastle Innovation i Australien. Vi får en pratstund med Charlie för lära känna henne bättre och välkomna henne till UmU Holding.

Vad gjorde du innan du började på UmU Holding?     

Min bakgrund inkluderar att jobba internationellt på ett flertal så kallade Technology Transfer Offices/kommersialiseringsföretag i Australien i nära anknytning till universitet för att kommersialisera forskningsbaserade uppfinningar och innovationer. Senast var jag anställd på University of Newcastle, Newcastle Innovation. Där ledde jag ett litet IP team med mål att bygga upp och projektleda intäktsgenerering från en större patentportfölj (omkring 60 patentfamiljer som befann sig i olika stadier av patentprocessen, inklusive ett antal nationella patent/ansökningar) och att ansvara för licensiering och kommersiella avtal där IP är en nyckelkomponent. IP teamet jobbade med uppfinningar och patentansökningar från alla universitetets vetenskapsområden, dvs allt från IT, tjänstebaserade idéer, gruvnäringsrelaterad teknologi till läkemedel.

Dessförinnan jobbade jag som IP- och affärskonsult i Stockholm på Synergon AB inom framför allt Life Science området. Som IP konsult var en av mina huvuduppgifter att hjälpa små och medelstora företag och Innovationskontor att knyta ihop IP strategi med affärsstrategi, inklusive regulatoriska aspekter för att skapa maximalt värde.

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?    

Min uppgift på UmU Holding är att hjälpa forskare och studenter med att nyttiggöra deras idéer och forskningsresultat, vilket kan inkludera att kommersialisera resultatet genom att t ex starta bolag och/eller licensiera uppfinningen (ofta i form av en patentansökan) till ett företag som kan ta produkten till marknaden på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Missa därför inte chansen att få rådgivning kring kommersialisering och utvecklingsmöjligheter för din forskning redan idag, utan boka ett möte med oss för att ta dina idéer framåt!

Vad brinner du för mest i ditt arbete?

Jag tycker att det är fantastiskt kul att få ta del av nya forskningsresultat och uppfinningar i alla vetenskapsområden och att hjälpa till med att hitta strategier för att skydda idéer t ex med patent, design och/eller varumärkesskydd för att bygga värde i projekt och att hjälpa entreprenörer att starta nya bolag. Jag är även mycket intresserad av att vara involverad i innovativa nya företag, inklusive att hitta passande affärsmodeller för ett lönsamt och hållbart företagande som på sikt kan stärka den lokala ekonomin och skapa nya arbetstillfällen.

Vad var det som gjorde att du valde UmU Holding?

Delvis var det rätt roll för mig att jobba med IP strategi och affärsutveckling i samarbete med forskare, studenter och inkubatorer. Sen var det också viktigt för mig att det finns mycket god potential på Umeå Universitet, dvs hög kvalitet på forskningen inom flera strategiska områden och ett etablerat ekosystem av inkubatorer, avknoppningsbolag och ett nätverk av individer med olika kompetenser att samverka med.

Jag tycker även att det ska bli jättespännande att lära känna en ny stad och jag har hört mycket gott om Umeå!

Hur ser du på Umeå universitet och dess potential utifrån ett forsknings- och innovationsperspektiv?

Jag tror att Umeå Universitet har goda förutsättningar att vara nationellt/internationellt ledande inom ett flertal viktiga framtidsområden inom forskning med fokus på t ex hälsa, ehälsa, energi- och naturresurser etc. speciellt i projekt med tvärvetenskaplig förankring som involverar ett flertal lokala aktörer och nyttjar att det inom ett relativt begränsat område finns tillgång till både studenter, forskare, läkare etc. som kan tillhandahålla kompetens. Det borde vara en stor fördel att det finns bred kompetens på universitetet inom allt från kreativ industri och design till IT och ett flertal andra tekniska kompetenser som behövs för innovativa produkter och tjänster. Entreprenörer som lyckas identifiera uttalade behov på marknaden har ett rikt ekosystem att jobba utifrån kring Umeå Universitet. Sist med inte minst har forskare i Sverige en unik möjlighet att vara innovativa entreprenörer och att vara drivkraften för att skapa värdefulla nya företag med lärarundantaget i åtanke, jag hoppas att svenska forskare ser möjligheterna i detta!

Titel: IPR/Patentstrategi & Kommersialisering

Utbildning: Biomedicinare (Karolinska Institutet), Filosofie doktor (Biokemi, University of Queensland) och MBA (University of Queensland)

Affärsområde: Naturvetenskap, med spetskompetens inom Life Science och immaterialrätt

E-post: charlie.widberg@umuholding.se

Telefonnummer: 072-524 00 27