Hiloprobe

Vi är ett forskningsbaserat företag inom det cancerdiagnostiska området. Vi utvecklar ColoNode® – ett biomarkörtest för exakt detektion och karakterisering av cancerceller i lymfkörtlar hos patienter med kolorektal cancer.