Patent och Immaterialrätt

Även i de tidigaste skedena av en innovationsprocess är det viktigt för en framgångsrik kommersialisering att undersöka om ens idé, uppfinning eller forskningsresultat bör skyddas genom någon form av immaterialrättsligt skydd.

Som forskare/lärare vid Umeå universitet kan du genom innovationskontoret få rådgivning kring immaterialrätt såsom patent, varumärke, designskydd och upphovsrätt.  Innovationskontoret arbetar även genom upphandlade konsulter med olika specialistområden inom immaterialrätt.

Om du har frågor inom det immaterialrättsliga området kontakta vår IP-expert:

johan.nordlund@umuholding.se

Läs mer om patent, varumärke och designskydd