Umeås akademinära innovationsstödssystem

Det finns ett väl utvecklat akademinära innovationsstödssystem i Umeå. Syftet med det akademinära innovationsstödssystemet är främst att stärka förutsättningarna för nyttiggörande och kommersialisering av innovationer från akademien.

 

OBS! Komplettering bör ske med text och länkar till alla aktörer i det akademinära innovationsstödssystemet.