Styrelsen för Umeå universitet Holding AB

Hans Adolfsson

Hans Adolfsson, ordförande

Rektor, Umeå universitet

Lars Stenlund

Lars Stenlund

VD, Vitec Software Group AB

Sandra Finér

Sandra Finer

Director Engineering & Maintenance Volvo AB

Maria Hedblom

Vt/VD Sparbanksstiftelsen Norrland/Riskkapitalstiftelse

Dan Hjalmarsson

Dan Hjalmarsson

Fd. Generaldirektör, Tillväxtanalys

Charlotte Häger

Charlotte Häger

Professor, Umeå universitet, Samhällsmedicin och rehabilitering

Peter Holmqvist

Fd. VD, Höga Kusten Destinationsutveckling AB