Umeå universitet Holding WISE-investerar i NorthStat och en effektivare ambulansvård

Patrik Rydén och Anton Vernersso framför en ambulans

Patrik Rydén och Anton Vernersson i NorthStat. Foto: Patrick Trägårdh

Umeå universitet Holding, universitetets eget investeringsbolag, gör en investering i avknoppningsbolaget NorthStat. Bolaget, som bygger på forskning vid Umeå universitet, vill effektivisera och förbättra ambulanssjukvården med ett planeringsverktyg baserat på AI och statistik.  Investeringen sker via en så kallad WISE-investering, en relativt ny investeringsform som är särskilt lämpad för forskningsintensiva och innovativa bolag i tidiga skeden. Dessa bolag kombinerar ofta en stor affärspotential med utvecklingsbehov och behöver vanligtvis planera för fler investeringsrundor. 

Investeringen sker via en så kallad WISE-investering, en relativt ny investeringsform som är särskilt lämpad för forskningsintensiva och innovativa bolag i tidiga skeden. Dessa bolag kombinerar ofta en stor affärspotential med utvecklingsbehov och behöver vanligtvis planera för fler investeringsrundor.

Genom WISE-investeringen i NorthStat vill Umeå universitet Holding vara med och stötta bolaget i att bygga fokuserat inför nästa steg – från betaversion till säljbar produkt och kunder. I NorthStats fall handlar det bland annat om att jobba med marknadsföring och att utveckla affärsmodellen.  

Var, när och hur – för bästa effekt 

Det handlar om hur man planerar för och hanterar det oförutsedda och oönskade. Varje år får ambulanssjukvården över en miljon larm som fördelas över till vägambulanser, bedömningsbilar och ambulanshelikoptrar. Utmaningen är att dirigera, placera och schemalägga dessa resurser så de kan användas effektivt, jämlikt och hållbart.  

Med NorthStats verktyg går det att visualisera och analysera historiska data, samtidigt som det blir möjligt att förutsäga konsekvenser av verksamhetsförändringar. Genom datadrivna objektiva beslutsunderlag kan ambulanssjukvården fatta objektiva beslut och säkerställa en mer rättvis tillgång till vård och ett bättre resursutnyttjande, där pengar kan sparas med bibehållen eller till och med förbättrad kvalitet.   

Våra verktyg kan göra skillnad, men utan användare händer inget. Med WISE-investeringen kan vi ta ytterligare steg för att omvandla forskningsresultat till kommersiella produkter som används av sjukvården, säger Patrik Rydén, grundare och professor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

En gemensam nämnare för NorthStats lösning, investeringsformen och Umeå universitet Holdings roll som forskningsnära och tidig investerare, handlar om var och hur en insats har största möjligheten att skapa värde. 

Vi vill vara verksamma och göra investeringar i bolag som, i likhet med NorthStat, kan göra skillnad och där vårt engagemang kan bidra till en accelererad och avgörande förflyttning. Våra investeringar är ett partnerskap bortom pengar. Dels genom att vi kan bidra direkt med kompetens inom affärsutveckling, immateriella rättigheter och varumärke, dels eftersom vi nu kan arbeta med detta bolagsvänliga investeringsverktyg, säger Samuel Isaksson, jurist vid Umeå universitet Holding 

En bolagsvänlig investeringsform
WISE är en investeringsform som lämpar sig väl för tidiga avknoppningsbolag eller startups och används därför inom Silicon Valley samt av andra svenska innovationsaktörer.  

Utmärkande för WISE-investeringar är att: 

  • En WISE-investering är en konvertibellösning, men till skillnad från vanliga konvertibellån belastar den inte de investerade bolagens balansräkning med lån. Detta är en fördel för tidiga forskningsbaserade bolag som vanligtvis har en lång väg att gå innan de har intäkter. 
  • Den svåra värderingsfrågan för startupbolag flyttas framåt i tiden och man låter sedan, vid nästa investeringsrunda, marknaden och andra investerare att göra värderingen En fördel eftersom värderingar av tidiga bolag är svårt, tidsödande och har en stor felmarginal. 
  • Investeringsbeloppet blir tillgängligt för bolaget direkt och fördelas inte på milstolpar. 
  • Investeringen går att kombinera och växla upp med mjuka medel såsom till exempel Region Västerbottens innovationsbidrag. 

Umeå universitet Holding investeringar ligger vanligtvis mellan 300 000 och 500 000 SEK. 

Från forskningsprojekt till lovande och investeringsredo bolag

Bolaget NorthStat och idén har grunden i ett forskningsprojekt som drivs i samverkan mellan Umeå universitet, företaget Helseplan, och landets fyra nordligaste regioner men redan tidigt såg forskaren Patrik Rydén att bolagsbyggandet behövdes för att forskningen skulle kunna användas i verkligheten. 

Under resans gång, från lovande resultat, begynnande affärsidé till den aktuella investeringen så har NorthStat och forskarna bakom fått stöd med idé- och affärsutveckling av Innovationskontoret vid Umeå universitet.  Bolaget ges nu även stöd via affärsinkubatorn Uminova Innovation som är ett dotterbolag till Umeå universitet Holding AB. 

Text: Karin Borge Renberg 

 

Kontakt 

Samuel Isaksson, Umeå universitet Holding, samuel.isaksson@umuholding.se,  070 524 00 97

Patrik Rydén, NorthStat, patrik.ryden@northstat.se, 070 482 35 55

 

Läs mer om NorthStat och deras lösning.  

Läs mer om möjligheten till investeringar och samarbeten med Umeå universitet Holding

Läs om Innovationskontoret och företagsinkubatorn Uminova Innovation.