INNOVATIONSKONTORET ERBJUDER

WORKSHOP I BEHOVSANALYS OCH VERIFIERINGSMETODIK

Redan i början av en innovationsprocess är det viktigt att förstå kundens behov och krav. Workshopen är öppen för forskare, lärare och doktorander med idéer eller forskningsresultat som man vill testa mot en potentiell målgrupp eller marknad.

Under dagen ges deltagarna en grundläggande förståelse för hur man på ett tidigt stadium genom intervjumetodik kan verifiera hur intressant en ny idé är i ett visst kundsegment och förstå vilken nytta idén kan skapa. Deltagarna får med sig ett antal verktyg som gör att man på ett strukturerat sätt kan bygga upp ett projektspecifikt frågeformulär.

Målet är att verifiera kundens behov, och låta responsen bli vägledande för hur man utvecklar och så småningom paketerar sin idé. Du kan delta i workshopen om du har ett pågående verifierings- eller innovationsprojekt, men även om din idé ännu är på skisstadiet.

Denna workshop ges löpande ca 4 ggr/år.

Under hösten 2019 är följande datum aktuella:

Alt. Fortsättning I. Uppföljning från workshop innan sommaren, 5 september (kl.13-16)
Alt. 1 Workshop 19 september (kl. 9-15) med uppföljning i december
Alt. 2 Workshop 24 oktober mars (kl. 9-15) med uppföljning i december
Alt. Fortsättning II. Uppföljning från workshops under hösten, 3 december (kl.13-16).

För ytterligare information och anmälan, kontakta:

Camilla Viklund
PhD, Verksamhetsledare innovationskontor – Preinkubation och verifiering
camilla.viklund@umuholding.se
070-522 85 51