Vårens workshops i behovsanalys och verifiering

Rätt kompass och riktning är avgörande. Redan i början av en innovationsprocess är det viktigt att förstå kundens behov och krav. I vår workshop får du verktyg och en grundläggande förståelse för hur man med intervjumetodik kan ta reda på hur intressant en ny idé är och förstå vilken nytta den kan skapa. Svar som påverkar utvecklingen och den så kallade paketeringen av idén. Nästa tillfälle är 6 februari.

Workshopen är öppen för forskare, lärare och doktorander som vill testa idéer eller forskningsresultat mot en möjlig målgrupp eller marknad. Den passar pågående verifierings- eller innovationsprojekt – även om din idé är på skisstadiet.
Kontakta Camilla Viklund om du är intresserad.

Alt. 1 Workshop 6 februari (kl. 9-15) med uppföljning 21 mars (kl. 9-12)
Alt. 2 Workshop 20 mars (kl. 9-15) med uppföljning 10 juni (kl.13-15)
Alt. 3 Workshop 16 maj (kl. 9-15) med uppföljning 10 juni (kl.13-15)