Projekt

Företagarnas Affärsutveckling- Avslutat

Detta projekts syfte är att skapa fler förutsättningar för tillväxt i regionen. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Företagarna Västerbotten och Umeå Universitet Holding AB. Styrkan i projektet är att minska det glapp som finns mellan nyttiggörande av forskningsresultat och möjligheten för företag att få tillgång till värdefull kunskap. Projektets ambitioner omfattar också samarbete med utveckling av affärsidéer och innovationer i länet. Projektet arbetar med att skapa förutsättningar för företag och universitet att förmedla kunskap, kontakter, och visa på nya möjligheter för att främja tillväxt. Denna metod kommer att generera kunskap och tillväxt hos företagarna och företagen samt inom akademin i Västerbotten.

Projektet vänder sig till små- och medelstora företag i Västerbotten, samt till studenter, forskare och forskningsmiljöer vid Umeå universitet.

Projektets syfte är att:

  • Öka tillväxten hos företagen genom ökad produkt-/tjänsteutveckling.
  • Utveckla nya arbetsformer med inriktning mot entreprenörskap och realisering/kommersialisering av innovationer och tillväxt.
  • Skapa möjligheter för idéer, kompetens och forskningsresultat att omsättas även inom redan existerande kommersiella företag till nytta för befintligt näringsliv och företagande.
  • Utveckla metoder för kunskap och samverkan mellan olika aktörer såsom myndighet, universitet och näringsliv – Triple helix-perspektiv.