Våra intressebolag

Etanolpilot i Sverige AB (Holdingbolagets ägarandel; 48,5 %) äger en pilotanläggning som möjliggör för forskare att i en större skala och verifiera och optimera de processer som tidigare utvecklats i labskala. Anläggningen är till för att producera nödvändig kunskap för uppskalning till kommersiell produktion. Utvecklingsarbetet omfattar allt från råvaror, kemiska och biologiska processer, styr- och reglerteknik till integrering med annan produktion.

NLC – Norden Light Capital AB (Holdingbolagets ägarandel; 10%) är ett riskkapitalbolag som i huvudsak ägs och drivs av affärsänglar från regionen

Läs mer om Northern Light Capital här (www.northernlightcapital.se)

Science Park i Umeå AB (Holdingbolagets ägarandel; 9%) är ett nystartat bolag som ska säkra en attraktiv miljö för startups och tillväxtbolag i nära anslutning till universitet.