Vi som jobbar på Umeå universitet holding

Charlie Widberg

Charlie Widberg

Fil Dr, IPR/Patentstrag & Kommersialisering

Charlie är innovations- och affärsrådgivare med fokus på IPR/Patent och kommersialisering. Hon hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer. Främst arbetar Charlie med hantering av intellektuella tillgångar och rättigheter i forskningsprojekt.

Charlie är Filosofie doktor i Biokemi, håller en MBA och har jobbat internationellt på ett flertal så kallade Technology Transfer Offices/kommersialiseringsföretag i Australien i nära anknytning till universitet för att kommersialisera forskningsbaserade uppfinningar och innovationer inom ett flertal branschområden. Hon har även erfarenhet som IP-strategi konsult för små-medelstora bolag.

Mobil: 072-524 00 27
E-post: charlie.widberg@umuholding.se

Lisandro Bernardo

Lisandro Bernardo

Fil Dr, Affärsrådgivare

Lisandro är innovations- och affärsrådgivare och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer. Främst arbetar Lisandro med hantering av industritillämpade innovationer.

Lisandro är Fil Dr i molekulär biologi och har erfarenhet med inriktning mot life science, bioteknologi, verifiering och uppskalning av nya processer med kommersiell potential mot skogs- och kemiindustri. Idag arbetar han främst med att ta emot forskare och studenters forskningsresultat och affärsidéer för att utvärdera deras kommersiella potential.

Mobil: 073-621 83 07
E-post: lisandro.bernardo@umuholding.se

Daniel Hoffman

Daniel Hoffman

Fil Dr, Innovations- och affärsrådgivare

Daniel Hoffman är innovations- och affärsrådgivare vid Umeå universitet Holding och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla sina idéer.

Daniel är civilingenjör i teknisk biologi med en Fil Dr i växtmolekylärbiologi från SLU i Umeå. Efter en tid som postdok lämnade han akademin för att arbeta med affärsutveckling av forskningsnära idéer på SLU holding.

Daniel ser att han i arbetet med forskare och innovationsutveckling alltid får möta spännande och kreativa människor. Daniel kommer huvudsakligen att arbeta med rådgivning under verifieringsprocessen.

Mobil: 070-526 81 14
E-post: daniel.hoffman@umuholding.se

Joakim Bergbom

Joakim Bergbom

M.F.A., Innovations- och affärsrådgivare

Joakim är innovations- och affärsrådgivare med specialistkompetens inom design och designprocesser. Han hjälper forskare, studenter och innovatörer med utveckling och framtagning av innovationer, samt att kommunicera sina idéer i olika stadier.

Joakim har en Master of Fine Arts i Avancerad Produkt Design från Designhögskolan i Umeå och har erfarenhet av att ha jobbat i Europa, Asien och USA med industridesign, tjänstedesign och interaktionsdesign mot olika marknadssegment.

Mobil: 070-520 22 97
E-post: joakim.bergbom@umuholding.se

Camilla Viklund, VD

Camilla Viklund, VD

Fil Dr, Verksamhetsledare innovationskontor - Preinkubation och verifiering

Camilla är innovations- och affärsrådgivare samt tillförordnad VD vid Umeå universitet Holding AB och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer och kommersialisera forskningsresultat.

Camilla arbetar främst med innovationsrådgivning samt stöd till validering av nya idéer och forskningsresultat och innovationsfinansiering i tidiga faser.

Camilla har disputerat i vid Kemiska institutionen vid Umeå universitet, och har därefter flerårig erfarenhet av Startupverksamheter. Hon har arbetat inom större och mindre bolag med R&D, produktutveckling, polymera material samt kemiska analysmetoder.

Mobil: 070-522 85 51
E-post: camilla.viklund@umuholding.se

Mats Falck

Mats Falck

MSc, Innovations- och affärsrådgivare

Mats är innovations- och affärsrådgivare och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer. Främst arbetar Mats med att synliggöra innovationsstödsystemet vid Umeå universitet samt med hantering av intellektuella tillgångar och rättigheter i forskningsprojekt med externa parter.

Mats är civilekonom med inriktning mot marknadsföring och har jobbat med näringslivs- och företagsutveckling sedan början av 90-talet.

Mobil: 070-524 64 84
E-post: mats.falck@umuholding.se

Karin Borge Renberg

Karin Borge Renberg

Fil Dr, kommunikation

Karin Borge Renberg är en molekylär biolog som disputerat på det medfödda immunförsvaret. Därefter bytte hon fot. och sedan 2012 har hon jobbat som kommunikatör inom innovation och startup-sfären.

Karin älskar övergångar, möten och sammanfogningar; mellan material, känslor och vetenskapsdiscipliner, och brinner för saker som kan växa; växter, djur, idéer, människor och företag.

Mobil: 070-553 22 56
E-post: karin.borge-renberg@umuholding.se

Stefan K. Nilsson

Stefan K. Nilsson

Fil Dr, Innovationsambassadör

Stefan är forskare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap och innovationskontorets ambassadör vid Umeå universitets medicinska fakultet 2018. Via Stefan kan du som forskare eller student snabbt lotsas rätt i innovationsstödsystemet. Som ambassadör kan Stefan ge information om det universitetsnära innovationsstödet - vilka resurser och kompetenser som finns, liksom vilken finansiering som finns tillgänglig för forskare och studenter som vill kommersialisera forskningsresultat.

Stefan har disputerat inom fysiologisk kemi och har även flerårig erfarenhet av innovationsprocesser och egen startupverksamhet inom Life Science-området.

Mobil: 070-578 17 68
E-post: stefan.k.nilssson@umu.se