Vi som jobbar på Umeå universitet holding

Camilla Viklund, tfVD

Camilla Viklund, tfVD

PhD, Verksamhetsledare innovationskontor - Preinkubation och verifiering

Camilla är innovations- och affärsrådgivare samt verksamhetsledare vid Umeå universitet holding och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer och kommersialisera forskningsresultat.

Camilla arbetar främst med innovationsrådgivning samt stöd till validering av nya idéer och forskningsresultat och innovationsfinansiering i tidiga faser.

Camilla har disputerat i vid Kemiska institutionen vid Umeå universitet, och har därefter flerårig erfarenhet av Startupverksamheter. Hon har arbetat inom större och mindre bolag med R&D, produktutveckling, polymera material samt kemiska analysmetoder.

Mobil: 070-522 85 51

E-post: camilla.viklund@umuholding.se

Johan Böhlmark

Johan Böhlmark

PhD, Innovations- och affärsrådgivare. Projektledare

Johan är innovations- och affärsrådgivare vid Umeå universitet holding och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer och kommersialisera forskningsresultat.

I sin roll som projektledare för licensieringsverksamheten ger han stöd till validering av forskningsresultat och ideutveckling, blivande startup bolag, licensieringsfrågor samt samarbetsmöjligheter mellan forskare och företag.

Johan har disputerat i plasmafysik vid Linköpings universitet och har erfarenhet från ett flertal teknik- och branschområden, t ex material, ytbeläggning, elektronik, verkstadsindustri, mm. Han har flerårig erfarenhet av att driva ett teknikbaserat startup med anknytning till Linköpings universitet, och kommer närmast från en tjänst som R&D manager inom Sandvik Coromant AB.

Mobil: 070-377 62 08

E-post: johan.bohlmark@umuholding.se

Stefan Lööw

Stefan Lööw

LL.M, Innovations- och affärsrådgivare. Bolagsjurist

Stefan är innovations- och affärsrådgivare samt affärsjurist vid Umeå universitet holding och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer och kommersialisera forskningsresultat.

Stefan arbetar främst med rådgivning samt stöd till kommersialisering av forskningsresultat i tidiga skeden, t ex med blivande startup bolag och med licensieringsfrågor.

Eftersom det är viktigt att ha olika juridiska pusselbitar på plats för en lyckad kommersialiseringsprocess, kan Stefan ge stöd i frågor som handlar om ägande- och nyttjanderätt, immaterialrättsjuridik, sekretessavtal, samarbetsavtal, mm.

Stefan har tidigare arbetat som ombud på immaterialrättsbyråer samt arbetat i Startups, t ex inom IT-sektorn.

Mobil: 073-390 90 50
E-post: stefan.loow@umuholding.se

Mats Falck

Mats Falck

MSc, Innovations- och affärsrådgivare

Mats är innovations- och affärsrådgivare vid Umeå universitet holding och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer. Främst arbetar Mats med hantering av intellektuella tillgångar och rättigheter i forskningsprojekt med externa parter.

Mats är civilekonom med inriktning mot marknadsföring och har jobbat med näringslivs- och företagsutveckling sedan början av 90-talet. Idag delar han sin tid med Enheten för externa relationer vid Umeå universitet där han främst jobbar med forsknings- och innovationssamverkan mellan universitetet och det omgivande samhället.

Mobil: 070-214 40 40
E-post: mats.falck@umuholding.se