Vi som jobbar på Umeå universitet holding

Camilla Viklund, tfVD

Camilla Viklund, tfVD

PhD, Verksamhetsledare innovationskontor - Preinkubation och verifiering

Camilla är innovations- och affärsrådgivare samt verksamhetsledare vid Umeå universitet holding och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer och kommersialisera forskningsresultat.

Camilla arbetar främst med innovationsrådgivning samt stöd till validering av nya idéer och forskningsresultat och innovationsfinansiering i tidiga faser.

Camilla har disputerat i vid Kemiska institutionen vid Umeå universitet, och har därefter flerårig erfarenhet av Startupverksamheter. Hon har arbetat inom större och mindre bolag med R&D, produktutveckling, polymera material samt kemiska analysmetoder.

Mobil: 070-522 85 51

E-post: camilla.viklund@umuholding.se

Stefan Lööw

Stefan Lööw

LL.M, Innovations- och affärsrådgivare. Bolagsjurist

Stefan är innovations- och affärsrådgivare samt affärsjurist vid Umeå universitet holding och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer och kommersialisera forskningsresultat.

Stefan arbetar främst med rådgivning samt stöd till kommersialisering av forskningsresultat i tidiga skeden, t ex med blivande startup bolag och med licensieringsfrågor.

Eftersom det är viktigt att ha olika juridiska pusselbitar på plats för en lyckad kommersialiseringsprocess, kan Stefan ge stöd i frågor som handlar om ägande- och nyttjanderätt, immaterialrättsjuridik, sekretessavtal, samarbetsavtal, mm.

Stefan har tidigare arbetat som ombud på immaterialrättsbyråer samt arbetat i Startups, t ex inom IT-sektorn.

Mobil: 073-390 90 50
E-post: stefan.loow@umuholding.se

Mats Falck

Mats Falck

MSc, Innovations- och affärsrådgivare

Mats är innovations- och affärsrådgivare vid Umeå universitet holding och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer. Främst arbetar Mats med hantering av intellektuella tillgångar och rättigheter i forskningsprojekt med externa parter.

Mats är civilekonom med inriktning mot marknadsföring och har jobbat med näringslivs- och företagsutveckling sedan början av 90-talet. Idag delar han sin tid med Enheten för externa relationer vid Umeå universitet där han främst jobbar med forsknings- och innovationssamverkan mellan universitetet och det omgivande samhället.

Mobil: 070-214 40 40
E-post: mats.falck@umuholding.se

Charlie Widberg

Charlie Widberg

IPR/Patentstrag & Kommersialisering

Charlie är innovations- och affärsrådgivare vid Umeå universitet holding med fokus på IPR/Patent och kommersialisering. Hon hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer. Främst arbetar Charlie med hantering av intellektuella tillgångar och rättigheter i forskningsprojekt.
Charlie är Filosofie doktor i Biokemi, håller en MBA och har jobbat internationellt på ett flertal så kallade Technology Transfer Offices/kommersialiseringsföretag i Australien i nära anknytning till universitet för att kommersialisera forskningsbaserade uppfinningar och innovationer inom ett flertal branschområden. Hon har även erfarenhet som IP-strategi konsult för små-medelstora bolag.

Mobil: 072-524 00 27
E-post: charlie.widberg@umuholding.se

Lisandro Bernardo

Lisandro Bernardo

Affärsrådgivare

Lisandro är innovations- och affärsrådgivare vid Umeå universitet Holding AB och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer. Främst arbetar Lisandro med hantering av industritillämpade innovationer.
Lisandro är Fil Dr i molekulär biologi och har erfarenhet med inriktning mot life science, bioteknologi, verifiering och uppskalning av nya processer med kommersiell potential mot skogs- och kemiindustri. Idag arbetar han främst med att ta emot forskare och studenters forskningsresultat och affärsidéer för att utvärdera deras kommersiella potential.

Mobil: 073-621 83 07
E-post: lisandro.bernardo@umuholding.se