Vi som jobbar på Umeå universitet holding

Charlie Widberg

Charlie Widberg

Fil Dr, IPR/Patentstrag & Kommersialisering

Charlie är innovations- och affärsrådgivare med fokus på IPR/Patent och kommersialisering. Hon hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer. Främst arbetar Charlie med hantering av intellektuella tillgångar och rättigheter i forskningsprojekt.

Charlie är Filosofie doktor i Biokemi, håller en MBA och har jobbat internationellt på ett flertal så kallade Technology Transfer Offices/kommersialiseringsföretag i Australien i nära anknytning till universitet för att kommersialisera forskningsbaserade uppfinningar och innovationer inom ett flertal branschområden. Hon har även erfarenhet som IP-strategi konsult för små-medelstora bolag.

Mobil: 072-524 00 27
E-post: charlie.widberg@umuholding.se

Lisandro Bernardo

Lisandro Bernardo

Fil Dr, Affärsrådgivare

Lisandro är innovations- och affärsrådgivare och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer. Främst arbetar Lisandro med hantering av industritillämpade innovationer.

Lisandro är Fil Dr i molekulär biologi och har erfarenhet med inriktning mot life science, bioteknologi, verifiering och uppskalning av nya processer med kommersiell potential mot skogs- och kemiindustri. Idag arbetar han främst med att ta emot forskare och studenters forskningsresultat och affärsidéer för att utvärdera deras kommersiella potential.

Mobil: 073-621 83 07
E-post: lisandro.bernardo@umuholding.se

Daniel Hoffman

Daniel Hoffman

Fil Dr, Innovations- och affärsrådgivare

Daniel Hoffman är innovations- och affärsrådgivare vid Umeå universitet Holding och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla sina idéer.

Daniel är civilingenjör i teknisk biologi med en Fil Dr i växtmolekylärbiologi från SLU i Umeå. Efter en tid som postdok lämnade han akademin för att arbeta med affärsutveckling av forskningsnära idéer på SLU holding.

Daniel ser att han i arbetet med forskare och innovationsutveckling alltid får möta spännande och kreativa människor. Daniel kommer huvudsakligen att arbeta med rådgivning under verifieringsprocessen.

Mobil: 070-526 81 14
E-post: daniel.hoffman@umuholding.se

Camilla Viklund, VD

Camilla Viklund, VD

Fil Dr, Verksamhetsledare innovationskontor - Preinkubation och verifiering

Camilla är innovations- och affärsrådgivare samt VD vid Umeå universitet Holding AB och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer och kommersialisera forskningsresultat.

Camilla arbetar främst med innovationsrådgivning samt stöd till validering av nya idéer och forskningsresultat och innovationsfinansiering i tidiga faser.

Camilla har disputerat i vid Kemiska institutionen vid Umeå universitet, och har därefter flerårig erfarenhet av Startupverksamheter. Hon har arbetat inom större och mindre bolag med R&D, produktutveckling, polymera material samt kemiska analysmetoder.

Mobil: 070-522 85 51
E-post: camilla.viklund@umuholding.se

Mats Falck

Mats Falck

MSc, Samordnare

Mats är innovations- och affärsrådgivare och hjälper forskare, studenter och innovatörer som vill utveckla idéer. Främst arbetar Mats med att synliggöra innovationsstödsystemet vid Umeå universitet samt med hantering av intellektuella tillgångar och rättigheter i forskningsprojekt med externa parter.

Mats är civilekonom med inriktning mot marknadsföring och har jobbat med näringslivs- och företagsutveckling sedan början av 90-talet.

Mobil: 070-524 64 84
E-post: mats.falck@umuholding.se

Johan Nordlund

Johan Nordlund

Innovations- och immaterialrättsjurist

Johan har en kandidatexamen i Affärsjuridik, en Juristexamen och flerårig erfarenhet av immaterialrätt från Patent- och registreringsverket, PRV. Bland annat som medansvarig till SIDA-relaterade projekt och regeringsuppdrag kring digitalisering och läroverkesfrågor.

Med ett brinnande intresse för immateriella värden, samarbete och nyttiggörande vill Johan hjälpa forskare och studenter att ta sin idé eller upptäckt till nästa nivå. Ett delmoment är att öka kunskapen kring immateriella värden och hur man kan använda immateriella tillgångarför att nå sina mål.

Mobil: 070 161 15 91
E-post: johan.nordlund@umuholding.se

Karin Borge Renberg

Karin Borge Renberg

Fil Dr, kommunikation

Karin Borge Renberg är en molekylärbiolog som disputerat på det medfödda immunförsvaret. Därefter bytte hon fot. och sedan 2012 har hon jobbat som kommunikatör inom innovation och startup-sfären.

Karin är intresserad av övergångar, möten och sammanfogningar; mellan material, och vetenskapsdiscipliner, och brinner för saker som kan växa; som idéer, människor och företag.

Mobil: 070 524 54 34
E-post: karin.borge-renberg@umuholding.se

Johannes Pers

Johannes Pers

MSc, Innovationsrådgivare och studentkoordinator

Johannes arbetar som innovations- och affärsrådgivare med fokus på att hjälpa universitetsstudenter att utveckla både affärsidéer och sig själva som entreprenörer.

Mobil: 070 520 07 02
E-post: johannes.pers@umuholding.se

Fotograf: Mattias Pettersson