Fredrik Almqvist får Baltics samverkanspris

Fredrik Almqvist tilldelas Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning. Han får priset för sin framgångsrika kombination av entreprenörskap och spetsforskning inom kemikalieproduktion och bekämpning av sjukdomsframkallande bakterier.

Årets innovationsängel – UBI:s vd Jennie Ekbeck

Sedan 2012 har Jennie Ekbeck varit vd för Umeå Biotech Incubator, som hjälper forskare att kommersialisera sina innovationer inom life science. Nu har hon utsetts till Årets innovationsängel av Veckans Affärer och Vinnova.

Umeågalan hyllar Umeå universitets bidrag till entreprenörs-Umeå

Vid Umeågalan 2015 den 5 november uppmärksammades Umeå universitets 50-årsjubileum bland annat genom att vicerektor Agneta Marell lyfte de universitetsknutna inkubatorer som har hjälpt universitetets forskare och studenter att förverkliga sina entreprenörsdrömmar.

Camilla Viklund kliver in som tf VD i Uminova eXpression

Från och med måndag den 9 november 2015 kommer Camilla Viklund att fungera som tf VD för Uminova eXpression.

Uminova Holding söker en nyckelperson inom innovationsverksamheten

Vi söker nu en Patent- och IPR-strateg med affärsfokus som kan bidra aktivt till att bedöma och hitta vägar för hur idéer och forskningsresultat kan nyttiggöras och kommersialiseras.