Umeågalan hyllar Umeå universitets bidrag till entreprenörs-Umeå

Vid Umeågalan 2015 den 5 november uppmärksammades Umeå universitets 50-årsjubileum bland annat genom att vicerektor Agneta Marell lyfte de universitetsknutna inkubatorer som har hjälpt universitetets forskare och studenter att förverkliga sina entreprenörsdrömmar.

Camilla Viklund kliver in som tf VD i Uminova eXpression

Från och med måndag den 9 november 2015 kommer Camilla Viklund att fungera som tf VD för Uminova eXpression.

Uminova Holding söker en nyckelperson inom innovationsverksamheten

Vi söker nu en Patent- och IPR-strateg med affärsfokus som kan bidra aktivt till att bedöma och hitta vägar för hur idéer och forskningsresultat kan nyttiggöras och kommersialiseras.

Lipigon Pharmaceuticals AB ingår samarbetsavtal med Astra Zeneca

Lipigon Pharmaceuticals AB, som är ett avknoppningsföretag från Umeå universitet, och läkemedelsföretaget Astra Zeneca, har ingått ett samarbetsavtal med syfte att etablera en metod för identifiering av nya läkemedelssubstanser mot förhöjda blodfetter.

Thomas och Helena Edlund får Baltics samverkanspris

Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning 2014 har tilldelats professor Thomas Edlund och professor Helena Edlund, som har lyckats kombinera grundforskning av högsta kvalitet med entreprenörskap och företagsbyggande.