Seminarium och workshops i IP-frågor

Vill du lära dig mer om patent och annan immaterialrätt? Vad behöver man som forskare tänka på avseende skydd av idéer och forskningsresultat för att underlätta nyttiggörande och kommersialisering?

Finansiering för validering av idéer och forskningsresultat

Via Innovationskontoret kan forskare, lärare och doktorander söka finansiering för validering av innovativa idéer baserade på forskningsresultat.

​Marlene Johansson blir vd för Uminova Expression, inkubatorn på Konstnärligt campus

Huvuduppgiften för Marlene Johansson blir att fortsätta bygga upp Uminova Expression som en test- och utvecklingsplattform och att tillsammans med entreprenörer, forskare, anställda och studenter utveckla idéer och företag

17 miljoner till utveckling av biomedicinska upptäckter i Umeå

Umeå Biotech Incubator har för andra gången tilldelats medel från Familjen Erling-Perssons stiftelse, den här gången på 17 miljoner. Resultaten från tidigare anslag har gett god effekt och nu förlängs samarbetet mellan inkubatorn och stiftelsen i ytterligare tre år.

Fredrik Almqvist får Baltics samverkanspris

Fredrik Almqvist tilldelas Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning. Han får priset för sin framgångsrika kombination av entreprenörskap och spetsforskning inom kemikalieproduktion och bekämpning av sjukdomsframkallande bakterier.