Ny innovationsambassadör

Innovationskontoret har fått en ny ambassadör vid medicinska fakulteten. Via våra innovationsambassadörer kan du som är student eller forskare snabbt lotsas rätt i innovationsstödsystemet.

Workshop i behovsanalys och verifieringsmetodik

Innovationskontoret erbjuder workshop i behovsanalys och verifieringsmetodik där deltagarna får lära sig förstå kundens behov och verifiera idéer.

Vi söker affärsutvecklare till Umeå universitet Holding AB

Som Affärsutvecklare ingår du i ett team av innovationsrådgivare och affärsutvecklare, affärsjurist och IPR-strateg. Tillsammans hjälper ni de sökande att ta nästa steg mot kommersialisering eller annat nyttiggörande av deras idéer. I rollen som affärsutvecklare deltar du även i vissa finansieringsbeslut kopplade till projektidéerna.

Seminarium och workshops i IP-frågor

Vill du lära dig mer om patent och annan immaterialrätt? Vad behöver man som forskare tänka på avseende skydd av idéer och forskningsresultat för att underlätta nyttiggörande och kommersialisering?

Finansiering för validering av idéer och forskningsresultat

Via Innovationskontoret kan forskare, lärare och doktorander söka finansiering för validering av innovativa idéer baserade på forskningsresultat.