Innovationskontoret får en ny ambassadör

Jonas Nilsson, PhD, är forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper och innovationskontorets nya ambassadör vid Umeå universitets medicinska fakultet.

Via våra innovationsambassadörer kan du som är student eller forskare snabbt lotsas rätt i innovationsstödsystemet. Som ambassadör ger Jonas information om innovationsstödets olika erbjudanden till forskare och studenter som vill utveckla idéer eller kommersialisera forskningsresultat.

Jonas har disputerat inom Onkologi, och har även flerårig erfarenhet av innovationsprocesser och startupverksamhet inom Life Science-området.

Jonas Nilsson
Innovationsambassadör

jonas.a.nilsson@umu.se
090-7858561