Innovationsstöd

Vid Umeå universitet holding och innovationskontorsverksamheten ges möjlighet för forskare och studenter vid Umeå universitet att kostnadsfritt få stöd i de tidigaste faserna av en idéutvecklings- eller kommersialiseringsprocess.

Holdingbolaget arbetar på bred front med att stödja nyttiggörande- och kommersialisering av forskningsresultat och kunskap, vilket kan inkludera t ex bisysslor, sociala innovationer, licensiering av forskningsresultat samt avknoppning av nya startupbolag.

I de tidiga faserna handlar det om att konkretisera idén, utreda vilka olika vägval som finns och verifiera de mest kritiska frågorna kopplade till projektidén.

Till vår hjälp har vi även tillgång till medel för forskningsnära verifiering, för att kunna finansiera de inledande projektaktiviteterna samt erfarna affärscoacher och innovationsrådgivare.

Du kan även få hjälp med frågor som rör immaterialrätt (t ex upphovsrätt, varumärke, designskydd och patent), samt hjälp med vissa typer av avtal.

  • Seminarier och workshops
  • Affärsutvecklingsstöd och innovationsrådgivning
  • Finansiering för innovationsutveckling
  • Tillgång till nätverk och kompetens
  • Råd om hur du kan skydda dina idéer och forskningsresultat
  • Stöd i utformningen av vissa typer av avtal