Finansiering

Forskningsnära verifiering – VFT

Kan ditt forskningsresultat hitta kommersiella tillämpningar i form av nya produkter eller tjänster? Vilka är i behov av den lösning du föreslår, hur bör den paketeras och går din idé att skydda?

Via vår verifieringsverksamhet kan du som är forskare, lärare eller student söka finansiering för att validera din idé. I de mest forskningsnära faserna av en kommersialiseringsprocess handlar det ofta om att utreda om den föreslagna lösningen löser ett viktigt behov hos en kund.

Via VFT- programmet kan olika projektkritiska aktiviteter finansieras, t ex marknadsundersökningar, utredningar av juridiska eller regulatoriska aspekter kring idéerna, konkurrentanalyser, IP- och patenterbarhetsbedömningar, teknisk verifiering, samt resekostnader i samband med verifiering av idén.

VFT beviljas normalt i steg, med maxbeloppet 300 000 SEK/projekt

Fyll i och skicka in ansökningsformuläret.
Efter ett möte med en av våra affärsrådgivare kommer du sedan att göra en aktivitetsplan.

Har du en social innovation du vill verifiera? Klicka här.

Ifyllda ansökningsformulär skickas till:

info@umuholding.se

Proof of Concept. För life science, hälsovård, e-hälsa och medicinteknik (info in English here)

För att lyckas med att överföra din forskning till marknaden, kliniken eller samhället i stort, så gäller det att kunna visa att ditt koncept verkligen fungerar. Samtidigt kanske de avgörande aktiviteterna inte kan finansieras med traditionella forskningsanslag.

Behöver du finansiellt stöd att genomföra det avgörande experimentet? Bygga en app? Prova din modell? Tillverka en prototyp? Få feedback från användare? Eller förstå marknaden?

Proof of Concept-programmet är till för att överbrygga gapet och är öppet för idéer och projekt inom life science, hälsovård, e-hälsa och medicinsk teknologi. Aktiviteterna hos beviljade projekt ska fokusera på frågor kring nyttiggörande eller kommersialiseringspotential, och på så sätt komplettera forskningsaktiviteterna (basforskning finansieras inte av detta program).

Beviljade projekt kan beviljas upp till 250 000 SEK i finansiering.

Det finansiella stödet kan användas för
• Kostnader för projektledare(s) eller andra teammedlemmars lön
• Proof of concept experiment/ teknisk verifiering
• Speciella aktiviteter (regulatoriska krav, användar- eller kundbehov, resekostnader, IPR)

Hur man ansöker
• Ansökanden ska vara anställd, eller associerad till Umeå universitet som adjunkt eller docent.

Fyll i och skicka in ansökningsformuläret. (Samma formulär som för VFT, men anpassa ansökan och ange PoC när du skickar in den).
Efter ett möte med en av våra affärsrådgivare kommer du sedan att göra en aktivitetsplan.

Ifyllda ansökningsformulär skickas till:

info@umuholding.se, ange PoC i titelfältet

Licensieringsprojekt – finansiering via idébanken

UmU Holding kan via idébanken ge forskare vid Umeå universitet ett utökat stöd och investera i projekt och idéer sprungna ur forskning vid universitetet. Målet är att ta forskningsbaserade resultat, uppfinningar och innovationer till marknaden genom licensiering eller försäljning till existerande företag. Erbjudandet riktar sig bland annat till forskare som inte har möjlighet eller intresse att driva en kommersialiseringsprocess fullt ut.

Önskar du diskutera möjligheter kring licensiering, kontakta:

camilla.viklund@umuholding.se

Ägarinvesteringar

UmU Holding kan även göra direktinvesteringar i utvalda, nystartade avknoppningsbolag med ursprung från forskning bedriven vid Umeå universitet. Dessa bolag är oftast antagna till något av våra dotterbolags inkubatorprogram.

Holdingbolagets direktinvesteringar skall vara marknadskompletterande och stödjer lovande startupbolag med finansiering i tidiga faser, då det ofta är svårt att attrahera externt riskkapital.

UmU Holding har även gjort ägarinvesteringar i bolag som tillhandahåller infrastruktur eller plattformar till nytta för forskning vid Umeå.