Finansiering

Forskningsnära verifiering – VFT

Kan ditt forskningsresultat hitta kommersiella tillämpningar i form av nya produkter eller tjänster? Vilka är i behov av den lösning du föreslår, hur bör den paketeras och går din idé att skydda?

Via vår verifieringsverksamhet kan du som är forskare, lärare eller student söka finansiering för att validera din idé. I de mest forskningsnära faserna av en kommersialiseringsprocess handlar det ofta om att utreda om den föreslagna lösningen löser ett viktigt behov hos en kund.

Via VFT- programmet kan olika projektkritiska aktiviteter finansieras, t ex marknadsundersökningar, utredningar av juridiska eller regulatoriska aspekter kring idéerna, konkurrentanalyser, IP- och patenterbarhetsbedömningar, teknisk verifiering, samt resekostnader i samband med verifiering av idén.

VFT beviljas normalt i steg, med maxbeloppet 300 000 SEK/projekt

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Har du en social innovation du vill verifiera? Klicka här.

Ifyllda ansökningsformulär skickas till:

info@umuholding.se

Licensieringsprojekt – finansiering via idébanken

Holdingbolaget investerar i projekt och idéer sprungna ur forskning vid Umeå universitet. Holdingbolaget erbjuder forskare ett utökat stöd och finansiering för att kommersialisera forskningsbaserade uppfinningar/innovationer. Målet är att ta forskningsbaserade resultat, uppfinningar och innovationer, till marknaden genom licensiering eller försäljning till existerande företag.  Erbjudandet är bl.a. riktat till forskare som inte har möjlighet eller intresse att driva en kommersialiseringsprocess fullt ut.)

Önskar du diskutera kring möjligheterna kring licensiering, kontakta

camilla.viklund@umuholding.se

Ägarinvesteringar

Umeå Universitet Holding kan även göra direktinvesteringar i utvalda, nystartade avknoppningsbolag med ursprung från forskning bedriven vid Umeå universitet. Dessa bolag är oftast antagna till våra dotterbolags inkubatorprogram.

Holdingbolagets direktinvesteringar skall vara marknadskompletterande och stödjer lovande startupbolag med finansiering i tidiga faser, då det ofta är svårt att attrahera externt riskkapital.

Umeå Universitet Holding har även gjort ägarinvesteringar i bolag som tillhandahåller infrastruktur eller plattformar till nytta för forskning vid Umeå.