Höstens workshops i behovsanalys och verifiering

Rätt kompass och riktning är avgörande. Redan i början av en innovationsprocess är det viktigt att förstå kundens behov och krav. I vår workshop får du verktyg och en grundläggande förståelse för hur man med intervjumetodik kan ta reda på hur intressant en ny idé är och förstå vilken nytta den kan skapa. Svar som påverkar utvecklingen och den så kallade paketeringen av idén.Workshopen är öppen för forskare, lärare och doktorander som vill testa idéer eller forskningsresultat mot en möjlig målgrupp eller marknad. Den passar pågående verifierings- eller innovationsprojekt – även om din idé är på skisstadiet.

Kontakta Daniel Hoffman om du är intresserad.

Alt. Fortsättning I. Uppföljning från workshop innan sommaren, 5 september (kl.13-16)
Alt. 1 Workshop 19 september (kl. 9-15) med uppföljning i december
Alt. 2 Workshop 24 oktober mars (kl. 9-15) med uppföljning i december
Alt. Fortsättning II. Uppföljning från workshops under hösten, 3 december (kl.13-16)

Social innovation som möjliggörare för forskning och forskare – ett näringsrikt lunchseminarium!

Social innovation lyfts allt oftare fram i den samhälleliga, liksom den vetenskapliga, debatten som en möjliggörare för samhällsförändring och förmågan att bättre möta skriande sociala behov och svåra utmaningar.

Begreppet social innovation betecknar nya sätt, det vill säga idéer, metoder och samarbetsformer för att hantera aktuella. Men varför är begreppet social innovation relevant för dig som forskare? På vilket sätt kan det vara användbart att tänka in och utveckla i din forskningsverksamhet? Humanister, samhällsvetare och andra samhällsintresserade forskare är särskilt välkomna att delta, liksom praktiker verksamma på SI-området.

Seminariet leds av UmU-baserade forskarna Annika Egan Sjölander och Karl-Johan Bonnedahl.
Anna Sandström Emmelin kommer att berätta om etableringen av en regional nod till Mötesplats Social Innovation vid Umeå universitet samt om möjligheten att söka utvecklingsmedel för samverkan mellan forskare vid Umeå universitet och det omgivande samhället.

Antalet platser är begränsat. Skicka intresseanmälan och ange eventuella matpreferenser till Annika Egan Sjölander (annika.egan.sjolander@umu.se ). Vi bjuder på enkel vegetarisk lunch. Välkomna!

18 september, Samhällsvetarhuset, lokal Samvetet (plan 5 ovanför fiket Tornet).

Mer information om seminariet finns i dokumentet SI-lunchsem 18 sept 2019.

Proof of concept-finansiering inom life science, hälsovård, e-hälsa och medicinteknik

Behöver du finansiellt stöd att genomföra det avgörande experimentet? Bygga en app? Prova din modell? Tillverka en prototyp? Få feedback från användare? Eller förstå marknaden?

Beviljade projekt kan beviljas upp till 250 000 SEK i finansiering.

Ansök innan den 31 december och kom före i kön. 

Innovation Boot Camp i Umeå 9-11 november

Välkommen Charlie Widberg!

Inbjudan till lunchseminarium 14 mars

Innovationskontoret bjuder in till ett lunchseminarium kring skydd av intellektuella tillgångar för exempelvis digitala innovationer, interaktivt lärande, gamification och spel- och apputveckling.

Workshop i behovsanalys och verifieringsmetodik

Innovationskontoret erbjuder workshop i behovsanalys och verifieringsmetodik där deltagarna får lära sig förstå kundens behov och verifiera idéer.

Vi söker affärsutvecklare till Umeå universitet Holding AB

Som Affärsutvecklare ingår du i ett team av innovationsrådgivare och affärsutvecklare, affärsjurist och IPR-strateg. Tillsammans hjälper ni de sökande att ta nästa steg mot kommersialisering eller annat nyttiggörande av deras idéer. I rollen som affärsutvecklare deltar du även i vissa finansieringsbeslut kopplade till projektidéerna.