Extra verifieringsmedel till forskare och möjlig cancerbehandling

Maréne Landström, professor vid institutionen för medicinsk biovetenskap, har beviljats 400 000 SEK i från Vinnovas program VFT+ för ett projekt kring utveckling av nya behandlingsmöjligheter mot aggressiv cancer.

VFT+, Validering för tillämpning, som söks via universitetens innovationskontor är en möjlig påbyggnad för extra lovande projekt efter grundnivån inom VFT-programmet

Syftet med VFT+ är att stödja ökad tillämpning och nyttiggörande av forskningsresultat och innovativa idéer med potential att bidra till hållbar tillväxt, ökad konkurrenskraft och samhällsnytta. Finansieringen innebär att projektet nu kan genomföra en serie verifieringsaktiviteter som är nödvändiga för att ta projektet vidare till nästa fas.

-Vi är mycket glada över det finansiella stödet som möjliggör att vi kan ta ett kliv framåt i vår prekliniska utvecklingsplan, säger Maréne Landström.

Läs mer om VFT-programmet.

Projektet stöds via UBI samt Umeå universitets Innovationskontor                       

Behovet med behovet. Höstens workshops i behovsverifieringsmetodik.

Rätt kompass och riktning är avgörande. Redan i början av en innovationsprocess är det viktigt att förstå kundens behov och krav. I vår workshop får du verktyg och en grundläggande förståelse för hur man med intervjumetodik kan ta reda på hur intressant en ny idé är och förstå vilken nytta den kan skapa. Svar som påverkar utvecklingen och den så kallade paketeringen av idén. Workshopsmodulen (workshop + uppföljningsmöte) är öppen för forskare, lärare och doktorander som vill testa idéer eller forskningsresultat mot en möjlig målgrupp eller marknad. Den passar pågående verifierings- eller innovationsprojekt – även om din idé är på skisstadiet. Workshopen är anpassad så att man kan delta digitalt.

Kontakta Karin Borge Renberg om du är intresserad.

Workshop 21 oktober (kl. 9-15) med uppföljning i december

Uppföljning 9 december (kl.13-16)

Doktorandkurs om innovation och nyttiggörande

Under hösten erbjuder Teknisk-naturvetenskaplig fakultet doktorandkursen ”Innovation och nyttiggörande av idéer, kunskap och forskningsresultat” tillsammans med oss.  En valbara kurs som kan ge mer än de 2 hp en avklarad kurs genererar.

Vårens workshops i behovsanalys och verifiering

Rätt kompass och riktning är avgörande. Redan i början av en innovationsprocess är det viktigt att förstå kundens behov och krav. I vår workshop får du verktyg och en grundläggande förståelse för hur man med intervjumetodik kan ta reda på hur intressant en ny idé är och förstå vilken nytta den kan skapa. Svar som påverkar utvecklingen och den så kallade paketeringen av idén. Workshopsmodulen (workshop + uppföljningsmöte) är öppen för forskare, lärare och doktorander som vill testa idéer eller forskningsresultat mot en möjlig målgrupp eller marknad. Den passar pågående verifierings- eller innovationsprojekt – även om din idé är på skisstadiet.

Kontakta Karin Borge Renberg om du är intresserad.

Alt. 1 Workshop 5 februari (kl. 9-15) med uppföljning i maj
Alt. 2 Workshop 25 mars (kl. 9-15) med uppföljning i maj
Alt. Fortsättning I. Uppföljning från workshops under hösten/vintern 2019 26 mars (kl.13-16)
Alt. Fortsättning II. Uppföljning från workshops under våren, 8 maj (kl.13-16)

Höstens workshops i behovsanalys och verifiering

Rätt kompass och riktning är avgörande. Redan i början av en innovationsprocess är det viktigt att förstå kundens behov och krav. I vår workshop får du verktyg och en grundläggande förståelse för hur man med intervjumetodik kan ta reda på hur intressant en ny idé är och förstå vilken nytta den kan skapa. Svar som påverkar utvecklingen och den så kallade paketeringen av idén.Workshopen är öppen för forskare, lärare och doktorander som vill testa idéer eller forskningsresultat mot en möjlig målgrupp eller marknad. Den passar pågående verifierings- eller innovationsprojekt – även om din idé är på skisstadiet.

Kontakta Daniel Hoffman om du är intresserad.

Alt. Fortsättning I. Uppföljning från workshop innan sommaren, 5 september (kl.13-16)
Alt. 1 Workshop 19 september (kl. 9-15) med uppföljning i december
Alt. 2 Workshop 24 oktober mars (kl. 9-15) med uppföljning i december
Alt. Fortsättning II. Uppföljning från workshops under hösten, 3 december (kl.13-16)

Social innovation som möjliggörare för forskning och forskare – ett näringsrikt lunchseminarium!

Social innovation lyfts allt oftare fram i den samhälleliga, liksom den vetenskapliga, debatten som en möjliggörare för samhällsförändring och förmågan att bättre möta skriande sociala behov och svåra utmaningar.

Begreppet social innovation betecknar nya sätt, det vill säga idéer, metoder och samarbetsformer för att hantera aktuella. Men varför är begreppet social innovation relevant för dig som forskare? På vilket sätt kan det vara användbart att tänka in och utveckla i din forskningsverksamhet? Humanister, samhällsvetare och andra samhällsintresserade forskare är särskilt välkomna att delta, liksom praktiker verksamma på SI-området.

Seminariet leds av UmU-baserade forskarna Annika Egan Sjölander och Karl-Johan Bonnedahl.
Anna Sandström Emmelin kommer att berätta om etableringen av en regional nod till Mötesplats Social Innovation vid Umeå universitet samt om möjligheten att söka utvecklingsmedel för samverkan mellan forskare vid Umeå universitet och det omgivande samhället.

Antalet platser är begränsat. Skicka intresseanmälan och ange eventuella matpreferenser till Annika Egan Sjölander (annika.egan.sjolander@umu.se ). Vi bjuder på enkel vegetarisk lunch. Välkomna!

18 september, Samhällsvetarhuset, lokal Samvetet (plan 5 ovanför fiket Tornet).

Mer information om seminariet finns i dokumentet SI-lunchsem 18 sept 2019.

Proof of concept-finansiering inom life science, hälsovård, e-hälsa och medicinteknik

Behöver du finansiellt stöd att genomföra det avgörande experimentet? Bygga en app? Prova din modell? Tillverka en prototyp? Få feedback från användare? Eller förstå marknaden?

Beviljade projekt kan beviljas upp till 250 000 SEK i finansiering.

Ansök innan den 31 december och kom före i kön. 

Innovation Boot Camp i Umeå 9-11 november