Höstens workshops i behovsanalys och verifiering

Rätt kompass och riktning är avgörande. Redan i början av en innovationsprocess är det viktigt att förstå kundens behov och krav. I vår workshop får du verktyg och en grundläggande förståelse för hur man med intervjumetodik kan ta reda på hur intressant en ny idé är och förstå vilken nytta den kan skapa. Svar som påverkar utvecklingen och den så kallade paketeringen av idén.Workshopen är öppen för forskare, lärare och doktorander som vill testa idéer eller forskningsresultat mot en möjlig målgrupp eller marknad. Den passar pågående verifierings- eller innovationsprojekt – även om din idé är på skisstadiet.

Kontakta Camilla Viklund om du är intresserad.

Alt. Fortsättning I. Uppföljning från workshop innan sommaren, 5 september (kl.13-16)
Alt. 1 Workshop 19 september (kl. 9-15) med uppföljning i december
Alt. 2 Workshop 24 oktober mars (kl. 9-15) med uppföljning i december
Alt. Fortsättning II. Uppföljning från workshops under hösten, 3 december (kl.13-16)

Proof of concept-finansiering inom life science, hälsovård, e-hälsa och medicinteknik

Behöver du finansiellt stöd att genomföra det avgörande experimentet? Bygga en app? Prova din modell? Tillverka en prototyp? Få feedback från användare? Eller förstå marknaden?

Beviljade projekt kan beviljas upp till 250 000 SEK i finansiering.

Ansök innan den 31 december och kom före i kön. 

Innovation Boot Camp i Umeå 9-11 november

Välkommen Charlie Widberg!

Inbjudan till lunchseminarium 14 mars

Innovationskontoret bjuder in till ett lunchseminarium kring skydd av intellektuella tillgångar för exempelvis digitala innovationer, interaktivt lärande, gamification och spel- och apputveckling.

Workshop i behovsanalys och verifieringsmetodik

Innovationskontoret erbjuder workshop i behovsanalys och verifieringsmetodik där deltagarna får lära sig förstå kundens behov och verifiera idéer.

Vi söker affärsutvecklare till Umeå universitet Holding AB

Som Affärsutvecklare ingår du i ett team av innovationsrådgivare och affärsutvecklare, affärsjurist och IPR-strateg. Tillsammans hjälper ni de sökande att ta nästa steg mot kommersialisering eller annat nyttiggörande av deras idéer. I rollen som affärsutvecklare deltar du även i vissa finansieringsbeslut kopplade till projektidéerna.

Seminarium och workshops i IP-frågor

Vill du lära dig mer om patent och annan immaterialrätt? Vad behöver man som forskare tänka på avseende skydd av idéer och forskningsresultat för att underlätta nyttiggörande och kommersialisering?